Week 20, 2014.

In de prachtig ingerichte en  versierde schuur van de Boogaard zong het Kemmerekoor tijdens de Geijsterse Kunstmanifestatie de elektriciteit uit het  stopcontact. Onverschrokken zong het koor  in het donker en zonder het geluid van de stroomloze piano  tot tweemaal toe a capella door en het muziekstuk uit.  Ook pianist Geert liet met bravour zijn stil gevallen instrument in de steek en ging over tot het  dirigeren van zijn koor. Dit alles leidde na de Medley van Boudewijn de Groot tot een daverend applaus van  het enthousiaste publiek en de roep tot een toegift.  Daaraan werd voldaan  met het nieuw ingestudeerde en voor het eerst uitgevoerde ‘What a wonderfull world’.

Komende donderdag 15  mei is er stemvorming voor de bassen om 19.30 uur.  De repetitie  is daarna gewoon om 20.00 uur.  Na de repetitie zingen de Venrayse Lourdesgrot-gangers  de Marialiedjes nog even door.

Verhinderd voor de repetitie; s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Potgrond kan besteld worden via Jan Kleeven, tel. 531897, email adres jankleeven@ziggo.nl of Ger Elbers, tel. 531544, email adres elbersvennekens@hotmail.com. De bestelde potgrond wordt dan op verzoek thuis bezorgd. ,