Week 17, 2017.

Voor het begin van de repetitie had Monique de vervelende mededeling dat Maria Renkens in het ziekenhuis is opgenomen. Daarom waren er ook enkele medereizigsters uit Venray niet. Wij wensen haar goede beterschap.

Geert merkte na het inzingen op dat hij meerdere positieve reacties heeft gekregen over het zingen in de hoogmis van Pasen en dat ’t koor een belangrijk aandeel had in deze sfeervolle dienst. Maar zoals een kritisch dirigent betaamt waren er toch ook enkele puntjes die niet helemaal goed ‘uit de verf kwamen’. Zulke opmerkingen horen er bij; ze zijn voor het koor leermomenten en om ter harte te nemen.

De repetitie is vanavond in geheel andere stijl verlopen.
Al bij het eerste lied ‘Sammy’ mochten we de bladmuziek niet meer in de hand houden.
Dus, van buiten zingen. Zo ook bij ‘When I’am Sixty-Four’. Het viel nog niet mee. Met behulp van Geert ging het echter allengs beter. Met veel thuis oefenen en niet anders kunnen en mogen zal het beslist goed komen. Heb er maar vertrouwen in en zoals Geert zegt: “Nooit zal iedereen tegelijk de tekst kwijt zijn.”
Daarom een verzoek voor alle koorleden om op de eerste repetitie die nu komt t.w. 11 mei, voorbereid te zijn want dan komen Henk en Frank luisteren naar onze vorderingen.

Dan ter herinnering nog het volgende:
Er is geen repetitie op de volgende 3 donderdagen:
27 april vanwege Koningsdag,
4 mei is er dodenherdenking en Geert heeft dan elders verplichtingen,
25 mei is Hemelvaartsdag.

De stemvorming gaat weer beginnen. Deze wordt gegeven door Petra Reintjes uit Vianen.
Het schema is als volgt:
18 mei sopranen
1 juni alten
8 juni de bassen en tenoren. De tijden voor alle stemmen volgen nog.

Op vrijdag 12 mei worden er in Venray bij de Lourdesgrot weer Maria liedjes gezongen.
Iedereen die hier graag aan meedoet is van harte welkom. Voor alle duidelijkheid, het is geen activiteit van het Kemmerekoor. Aanmelden graag bij Ger.

Degene die de stukken van Pasen nog niet heeft ingeleverd, wordt verzocht dit de volgende repetitie te doen. De mis van Gounod blijft nog in de map vanwege de KBO mis op 1 oktober.

Voor het gereed zetten van de stoelen donderdag – 11 mei zijn de volgende mannen aan de beurt:    Jan Klein-Schiphorst,   Wilbert Cuijpers,  Chris Volleberg,   Mart Hendriks.