Week 16, 2017.

De opluistering van de hoogmis van Pasen door het Kemmerekoor is naar ons gevoel goed geslaagd. Een drukke kerk, fraai versierd in de kleuren die bij Pasen horen, de corsages op het stemmige zwart/wit, het hartelijke welkom van onze voorzitster Monique en pastoor Wauben, nodigden uit om er een mooie en feestelijke viering van te maken.
Het koor, met Ludmilla Seroo-Ferroni aan de piano, heeft uitstekend gezongen, al zijn er natuurlijk altijd puntjes in zo’n live uitvoering die nét niet volgens de wens van Geert gingen. Toch zal hij best tevreden zijn ofschoon het kathedraalgevoel bij ‘Lobe den Herre’ er niet helemaal was. Maar het werd goed gemaakt door de uitbundige zang van het ‘Jubilate’. De mis van Gounod blijft in de smaak van de koorleden al was er op het einde van het Agnus Dei een piepklein incidentje veroorzaakt door een misdienaar. Terwijl het koor en de kerk doodstil luisterden naar de afsluitende maten van de pianiste, maakte deze dienaar enig lawaai met zijn misboekje. In die serene stilte klonk ’t als een harde klap en het deed Geert, als door een wesp gestoken, in zijn richting kijken. Gelukkig dat ’t geen koorlid was.

De koorleden hebben het erg gewaardeerd dat Gerardine heeft meegezongen ondanks het overlijden van haar moeder die altijd een heel trouwe supporter van het Kemmerekoor was. Ons medeleven gaat uit naar haar en de andere familieleden. Vrijdag 21 april om 10.30 uur is er in de kerk van Geijsteren de uitvaartdienst.

De koffie met een stukje vlaai na afloop van de hoogmis smaakte weer uitstekend. Het is een gezellige traditie.

Donderdag heeft Monique al de volgende mededelingen gedaan t.w.

1. de volgende 3 donderdagen hebben we geen repetitie :
27 april vanwege Koningsdag,
4 mei is er dodenherdenking en Geert heeft dan elders verplichtingen,
25 mei is Hemelvaartsdag.

2. De stemvorming gaat weer beginnen. Deze wordt gegeven door Petra Reintjes.
Het schema is als volgt:
18 mei sopranen
1 juni alten
8 juni de bassen en tenoren. De tijden voor alle stemmen volgen nog.

3. Op 11 mei en 15 juni komen Henk Deters en Frank Kuipers luisteren naar de vorderingen van het koor. Daarom wordt iedereen gevraagd om de volgende twee liederen uit het hoofd te leren: ‘Sammy’ en When I’am Sixty-Four.

4. Op vrijdag 12 mei worden er in Venray bij de Lourdesgrot weer Maria liedjes gezongen.
Iedereen die hier graag aan meedoet is van harte welkom. Het is voor alle duidelijkheid geen activiteit van het Kemmerekoor.

Tenslotte het gereed zetten van de stoelen: voor donderdag – 20 april zijn de volgende mannen aan de beurt:   Frans Overman – Rinus Reukers – Chris Roose – Ger Elbers