Week 17, 2012

Geen repetitie afgelopen week door afwezigheid  van dirigent Geert. Mede dank zij de hulp van diverse leden, was het afbel-rondje zo gepiept. Ook het berichtje via email werkte goed.

a.s. donderdag 26 april is de repetitie om 20.00 uur in zaal de Kei.  De programmacommissie is dan wegens afmeldingen  niet compleet, zodat het overleg een weekje vooruitgeschoven wordt.

Afmelden kan bij Thea, tel. 077-3971799, emailadres:  afmelden@kemmerekoor.nl  Graag indien nodig afmelden voor donderdagsmiddags 12.00 uur.

Potgrond van de Kemmerekooraktie nog steeds verkrijgbaar via Ger Elbers, tel. 531544 of Jan Kleeven, tel. 531897.  70 liter potgrond van de beste kwaliteit, thuis bezorgd  voor € 6,50 per zak.