Week 16, 2012

De eerste repetitie na Pasen  en de derde helft  stond  in het teken van het afscheid nemen van  Gérard Lucassen.  Na 15 jaar lidmaatschap nam hij op leeftijdsgronden afscheid van het Kemmerekoor.

Voor de jarige werd de Ave Verum van Jenkins  – prachtig – gezongen.

a.s. donderdag 19 april is de repetitie om 20.00 uur in zaal de Kei.  Na de repetitie komt de programmacommissie even bijeen. Veel leden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun voorkeur liedjes kenbaar te maken, zodat de programma commissie een grote keuze heeft uit het aanbod.

Afmelden kan bij Thea, tel. 077-3971799, emailadres:  afmelden@kemmerekoor.nl  Graag indien nodig afmelden voor donderdagsmiddags 12.00 uur.