Week 14, 2017.

“‘Lobe den Herren’ past eigenlijk beter in de stad in een kathedraal en ‘Jubilate’ beter in een dorpskerk”, zegt Geert. Tja, de inwoners van Geijsteren beseffen dat hun kerk een dorpskerk is en geen kathedraal. Toch zijn ze er apetrots op. Het is een mooie kerk en dat mag ook best ’n keer gezegd worden, prachtig gelegen in het hart van het dorp en ze koesteren die alsof het een kathedraal is. Daarom aan het koor de uitdaging om met Pasen beide stukken zó te zingen dat Geert bij ‘Lobe den Herren’ vindt dat de uitvoering kathedraal waardig is en het ‘Jubilate’ prima past in de altijd fijne sfeer in de Geijsterense dorpskerk.

Het is steeds weer een verrassing welke traktatie er nu weer door een jarige aan de koorleden gepresenteerd wordt. Deze keer waren het Mieke en Riet die ons verrasten.
Voor hun zongen we ‘Les Miserables’. Ondanks dat ’t enige tijd geleden was werd het zo op het einde van deze drukke en fijne repetitie nog verrassend goed gezongen.

Afgelopen week kwamen de verslagen binnen van de jubileum- en repertoirecommissie.
Op 10 maart heeft de jubileumcommissie samen met Henk en Frank overleg gevoerd en gebrainstormd over de invulling van het jubileumprogramma en de financiële aspecten hiervan. De commissie gaan verder met het uitwerken van alle ideeën. Op 11 mei komen Henk en Frank waarschijnlijk naar de repetitie om de 60 er jaren liedjes te horen.
Op 7 april is de volgende bijeenkomst.

De repertoirecommissie is op 14 maart bij elkaar geweest. Ze hebben gesproken over het jaarprogramma, het jubileumjaar en nog enkele praktische punten. Op 23 mei komt de groep weer bij elkaar voor het volgende overleg.

Tenslotte het gereed zetten van de stoelen: voor donderdag – 6 april zijn de volgende mannen aan de beurt voor het gereed zetten van de stoelen:
Kees Bergman – Jos Gerritsen -Jan Kleeven – Huub Kunen