Week 15, 2012

“Dona nobis Pacem” Geef ons vrede, zongen we vaak en volop in de paashoogmis. Dat deed pastoor Paqué verleiden om in zijn dankwoord te vertellen, dat het in de tijd van Mozart zeker ook niet altijd pais en vrede was.  Een mooi en sfeervol uitgevoerde hoogmis onder leiding van Ivon, die als dirigente  de zieke Geert knap verving.  Van hieruit wensen we Geert van harte beterschap. Het was ook goed om onze eigen pastoor en geestelijk adviseur weer in ons midden te hebben.

Zoals reeds aangekondigd gaat  het Kemmerekoor zich nu weer volop bezighouden met het  meer populaire genre.  De Programmacommissie wil graag komen tot een 15 tal liederen, die we in een tijdsbestek  van plm. drie kwartier elk moment op locatie kunnen  uitvoeren.  Om van ons reeds bestaande programma te groeien naar het gewenste aantal,  gaan we onze standaard  bagage dus uitbreiden. De programma commissie buigt zich momenteel over welke liedjes aan het repertoire kunnen worden toegevoegd,  maar hoort ook graag van de leden welke muziekstuk(ken)  zij graag op het repertoire zouden willen hebben. Onze dirigent bepaalt uiteraard of het voor het koor haalbaar is. Laat  voor donderdag 12 april  je suggestie(s)  horen  bij één van de leden van de programmacommissie: Ivon Kuiper, Frans Overman, Geert Verhallen of Ger Elbers.

In september vorig jaar hebben we de leden de mogelijkheid geboden om  met een groepje zangles te gaan volgen.  Daar het verzoek redelijk laat bij het Kunstencentrum Jeruzalem werd ingediend is de zangles toen niet doorgegaan. Voor komend seizoen ( vanaf september  wil het bestuur toch weer actie ondernemen om leden de mogelijkheid tot zangles te geven.  Wil je in principe graag ( met een klein groepje ) zangles gaan nemen vanaf september geef dan voor donderdag 12 april a.s. je naam en avond van voorkeur door aan  bestuurslid Lia Ebbinge  ( email rrebbinge@hetnet.nl tel. 531579 ). Bij voldoende deelname  gaat het bestuur ervoor!

De repetitie van komende week  ( donderdag 12 april ) is niet  de eerste repetitie van de maand, maar is wel de derde helft. Wellicht valt ons in de pauze een verrassing ten deel.

De korte bijeenkomst van de programmacommissie na de repetitie gaat wegens omstandigheden niet door.  Dit wordt verschoven naar volgende week.

Afmelden kan bij Thea, tel. 077-3971799, emailadres:  afmelden@kemmerekoor.nl  Dit emailadres is nieuw en kan door meerdere leden gelezen worden, zodat afmeldingen via de mail altijd goed terechtkomen. Graag indien nodig afmelden voor donderdagsmiddags 12.00 uur.

De organisatie van de kunstmanifestatie heeft ons weer gevraagd om een gedeelte van de kassa’s te bemannen op zondag 13 mei a.s.  a.s.Donderdag bij de repetitie ligt er een lijst klaar, waarop een ieder zich op kan geven  om mee te helpen.

Potgrond kan nog steeds besteld worden  met een telefoontje of mailtje naar Jan Kleeven, ( jankleeven@ziggo.nl , tel. 531897,  ) of Ger Elbers, ( tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com ).