Week 14, 2012

Een bijzonder goede generale repetitie afgelopen donderdag in de St. Willibrorduskerk. Zou de uitvoering met Pasen nog beter zijn?  De jarige van afgelopen week houdt haar verzoeknummer nog even tegoed. Het programma voor de hoogmis met Pasen hebben de leden inmiddels ontvangen.  ( goede ) Copiën van de volkszangstukken en de Victimae Paschali worden  a.s. donderdag uitgereikt. De repetitie is dan wederom in de kerk en wel om 20.30 uur. De repetitie is wat later om alle leden gelegenheid te geven elders naar de Witte Donderdagdienst te gaan. Na de hoogmis met Pasen is er gelegenheid om  nog even na te praten bij café ’t Centrum.

Na Pasen gaat het Kemmerekoor zich weer volop bezighouden met het  meer populaire genre.  De Programmacommissie wil graag komen tot een 15 tal liederen, die we in een tijdsbestek  van plm. drie kwartier elk moment op locatie kunnen  uitvoeren.  Om van ons reeds bestaande programma te groeien naar het gewenste aantal,  gaan we onze standaard  bagage dus uitbreiden. De programma commissie buigt zich momenteel over welke liedjes aan het repertoire kunnen worden toegevoegd,  maar hoort ook graag van de leden welke muziekstuk(ken)  zij graag op het repertoire zouden willen hebben. Onze dirigent bepaalt uiteraard of het voor het koor haalbaar is. Laat  voor donderdag 12 april  je suggestie(s)  horen  bij één van de leden van de programmacommissie: Ivon Kuiper, Frans Overman, Geert Verhallen of Ger Elbers.

In september vorig jaar hebben we de leden de mogelijkheid geboden om  met een groepje zangles te gaan volgen.  Daar het verzoek redelijk laat bij het Kunstencentrum Jeruzalem werd ingediend is de zangles toen niet doorgegaan. Voor komend seizoen ( vanaf september  wil het bestuur toch weer actie ondernemen om leden de mogelijkheid tot zangles te geven.  Wil je in principe graag ( met een klein groepje ) zangles gaan nemen vanaf september geef dan voor donderdag 12 april a.s. je naam en avond van voorkeur door aan  bestuurslid Lia Ebbinge  ( email rrebbinge@hetnet.nl tel. 531579 ). Bij voldoende deelname  gaat het bestuur ervoor!

Vanaf nu  is  bestuurslid Thea Moors bereid gevonden de afmeldingen voor repetities en uitvoeringen voor haar rekening te nemen, als opvolgster van Gera.  Thea is bereikbaar ( tot donderdagsmiddags 12.00 uur ) onder telefoonnummer 077-3971799 en emailadres theamoorshorst@hetnet.nl.

De repetitie van komende week  ( donderdag 5 april ) is ook de eerste repetitie van de maand. Gezien deze repetitie valt in de goede Week is het voorstel om de derde helft door  te schuiven naar donderdag 12 april.

De organisatie van de kunstmanifestatie heeft ons weer gevraagd om een gedeelte van de kassa’s te bemannen op zondag 13 mei a.s.  a.s.Donderdag bij de repetitie ligt er een lijst klaar, waarop een ieder zich op kan geven  om mee te helpen.

Potgrond kan nog steeds besteld worden  met een telefoontje of mailtje naar Jan Kleeven, ( jankleeven@ziggo.nl , tel. 531897,  ) of Ger Elbers, ( tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com ).