Week 13, 2012

Voor Pasen  werd afgelopen donderdag ook nog de Victimae Paschali Laudes ingestudeerd. De Victimae Paschali is een gregoriaans misgezang dat sinds tijden met Pasen gezongen wordt. Het is een soort preek op rijm. Het verhaalt de verrijzenis van Jezus Christus.

a.s. donderdag 29 maart is de generale repetitie in de parochiekerk van Geijsteren om 20.00 uur. Afmelden voor  de repetitie bij Gera, tel. 533264, gera.bouter@xs4all.nl. Het definitieve programma voor de hoogmis van Pasen wordt deze week verspreid.

a.s. woensdag 28 maart is de bestuurvergadering met de nieuwe bestuursleden Thea en Lia bij  secretaris Wim in Maashees. Aanvang om 20.00 uur.

Potgrond kan nog steeds besteld worden  met een telefoontje of mailtje naar Jan Kleeven, ( jankleeven@ziggo.nl , tel. 531897,  ) of Ger Elbers, ( tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com ).