Week 13, 2016.

Het zijn altijd weer hoogtepunten voor het koor om een Hoogmis op te luisteren met Pasen of Kerstmis. Eigenlijk begint ’t al met de generale repetitie. Deze keer met Ludmilla Seroo aan de piano. Nieuw voor elkaar en dus even wennen, maar het werd geen probleem.
Iedereen was wel blij dat de Missa van Jacob de Haan nog een tweede keer aan de beurt kwam. Zodoende was er toch betere aandacht voor alle details. Zelfs ‘Du bist’s ging donderdag naar redelijke tevredenheid van Geert en dus op naar de Hoogmis van Pasen.

De koorleden, keurig op tijd en in zwart/wit. Dit ondanks het begin van de zomertijd en het druilerige weer. De corsages van de dames maken het feestelijke karakter weer kompleet. Heel jammer dat enkele koorleden door ziekte op het laatste moment moesten afhaken. Tijdens het inzingen had Geert de indruk dat het weer enig zins invloed had op de kwaliteit van de zang. ‘Zing met de zon in je hart’, was zijn welgemeende boodschap.

In haar woord van welkom aan de volle kerk nodigde Monique ieder uit om samen het verhaal van de opstanding opnieuw te beleven. ‘Ze gingen naar binnen.. de steen was weggerold.. maar Hij was er niet’. De Heer is waarlijk opgestaan’ en met het prachtige lied ‘Het licht verdrijft de duisternis’, werden haar woorden door de kerkgangers en koor onderstreept.  Wij hebben vervolgens ons best gedaan om er een mooie opluistering van te maken. Enkele mindere puntjes werden waarschijnlijk veroorzaakt door een wolkje voor de zon in ons hart.

Tijdens de voorbeden werd er ook voor Hans van de Eijnden gebeden die ruim een jaar geleden is overleden. Hij was vele malen met Pasen de vaste pianist van het koor. Het moet de familie van Hans, die ook de dienst bijwoonden, goed hebben gedaan en vooral ook de hartelijke woorden die pastoor Wauben over hem sprak. Heel fijn dat hier aandacht voor was.

Aan het einde van de mis werd het koor beloond met lovende woorden van de pastoor. Tot ieders verrassing bleef het daar niet bij want hij hield nog een hartstochtelijk pleidooi om het Kemmerekoor te blijven ondersteunen. Een verkort citaat:
‘Ze doen er veel moeite voor, zoals kort geleden de potgrondactie om uit de kosten te komen. En als er onder jullie zijn met een dikke bankrekening; de rente levert toch bijna niks meer op; dan kun je net zo goed af en toe een klein stukje geven aan dit koor zodat ze kunnen blijven voortbestaan en hun stem ter beschikking blijven stellen tot lof en eer van God, maar ook van ons allemaal’.
Met een spontaan applaus werd pastoor Wauben dank gebracht voor zijn hartelijke woorden.

De Hoogmis werd tenslotte beëindigd met het oude, bekende lied ‘U zei de Glorie’. Een passende afsluiting voor deze fijne dienst evenals de handdruk voor elkaar met de wens, ‘Zalig Pasen’. Het kopje koffie en een stukje vlaai bij ‘Het Trefpunt’ smaakte uitstekend en was een fijn begin voor de rest van eerste Paasdag.