Week 13, 2015.

Bijna volle bak afgelopen repetitie, de repetitie die uiteindelijk toch door kon gaan Alle stemmen waren erg goed bezet. Van te voren werd driftig ‘Frans’ geoefend en vergaderde de repertoirecommissie over wat het Kemmerekoor in de nabije toekomst op uitvoeringen zingt.

Donderdag 26 maart a.s. is de repetitie om 20.00 uur in zaal de Kei. Om 19.30 uur gaat Monique voor in de franse uitspraak.

Uitstekende potgrond in zakken van 70 liter is nog steeds verkrijgbaar. Bel of mail even Jan Kleeven, tel. 531897, email jankleeven@ziggo.nl of Ger Elbers, tel. 531544, email elbersvennekens@hotmail.com. De potgrond wordt dan eventueel thuis bezorgd..