Week 12, 2015

Het leek net alsof de St. Michaelsmis vorige week nog was uitgevoerd, zo goed zat zit hij nog in de bovenkamers van de leden. Het was toch al weer twee maanden geleden dat de Mis voor het laatst gezongen werd. Volgens dirigent Geert klonk het zelfs ‘anders mooi’ deze keer.

Eén van de jarigen had zoveel gezien op een uitstapje eerder op de dag dat ze als verzoeknummer ‘What a wonderful world’ aanvroeg. Met plezier werd door het koor aan dat verzoek voldaan.

A.s. donderdag 12 maart is de repetitie om 20.00 uur in zaal de Kei. Om 19.30 uur geeft Monique weer uitleg over de Franse uitspraak. Er is echter een grote kans dat deze repetitie niet doorgaat, omdat dirigent Geert waarschijnlijk ergens anders moet invallen. Volgens hem zijn we zover met instuderen dat een gemiste repetitie wel verantwoord is. Via email krijgt iedereen nog bericht. Dat kan zelfs op het laatste moment zijn!
De korte vergadering van de repertoirecommissie gaat in ieder geval wel door. Om 19.00 uur in het Timmerhuus, of als er geen repetitie is om dezelfde tijd bij Ger thuis.
De jubileumcommissie vergadert a.s. dinsdag 17 maart om 20.00 uur bij Ellen.

De potgrondactie van het Koor werd door de in grote getale opgekomen vrijwilligers enthousiast uitgevoerd. Rond twaalven waren alle aanhangers weer terug op de vertrekplek, waar ze intussen ook al een keer koffie of thee hadden kunnen drinken.

Voor diegenen in Geijsteren die niet thuis waren en toch nog graag potgrond willen hebben: Bel of mail even Jan Kleeven, tel. 531897, email jankleeven@ziggo.nl of Ger Elbers, tel. 531544, email elbersvennekens@hotmail.com. De potgrond wordt dan komende week thuis bezorgd.
In ieder geval al iedereen bedankt voor het slagen van de potgrondactie van dit jaar!