Week 12, 2012

Met hoogfeest van Pasen in het vizier  werden er twee nieuwe stukken gerepeteerd. : Surrexit Christus hodie  en Here I am, Lord.  Het eerste muziekstuk is  een 14e eeuwse anonieme hymne, bewerkt door de Noordduitse componist Erasmus Sartorius, die leefde van 1577 – 1637.  Het tweede lied is in 1981 gecomponeerd door de Amerikaanse componist Daniel Schutte ( geboren 1947 ) naar aanleiding van het 2e Vaticaanse concilie. Het ontstaan van de liederen ligt dus plm. 600 jaar uit elkaar.

Voor  de met Pasen afscheid nemende en in de komende tijd verhuizende jarige werd op zijn verzoek  het erg toepasselijke “Thank you for the Music”  gezongen. De andere jarige kon zich hierbij volledig bij aansluiten.

Potgrond kan nog steeds besteld worden  met een telefoontje of mailtje naar Jan Kleeven, ( tel. 531897, jankleeven@ziggo.nl ) of Ger Elbers, ( tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com ).

a.s. Donderdag  22  maart is de repetitie zoals gewoonlijk om 20.00 uur in zaal de Kei.   Afmelden voor  de repetitie bij Gera, tel. 533264, gera.bouter@xs4all.nl