Week 27, 2017.

Een welverdiend en hartelijk applaus was er voor Ivonne aan het einde van deze gezellige repetitie. Daar Geert onverwacht ziek was nam zij onvoorbereid de honneurs waar. Het koor volgde haar aanwijzingen goed op en daardoor was het ook een vruchtbare avond. Ook heel goed voor iedereen die moeite heeft met het van buiten leren. Vaak herhalen is dan een goeie oefening. Ivonne heeft zich voornamelijk beperkt tot de stukken die we op 13 juli op de camping gaan zingen. Verrassend was het ” Ave Verum” van Mozart dat werd uitgedeeld en bedoeld voor de KBO mis op 1 oktober. Hoewel het al een hele tijd geleden is, ging het nog niet zo slecht. Vele hebben dit al vaker gezongen. Het past naar mijn indruk goed bij het Kemmerekoor.
Ivonne, hartelijk dank weer voor je inzet en het waarnemen.

Voor de opschoonaktie van de gemeente Venray op 15 juli a.s. namiddag, gaven zich
4 dames op t.w: Mieke Bisseling – Gerardine Geurts – Maria Renkens – Helena Schmetz Mieke is op 15 juli helaas toch niet beschikbaar. Wie wil in haar plaats gaan?

Heel fijn dat jullie dit gaan doen en een welkome aanvulling voor de kas.

Tenslotte het laatste stoelers-lijstje vóór de vakantie:
Jan Klein-Schiphorst – Alphons van Nispen – Chris Volleberg – Mart Hendriks.