Het Kemmerekoor uit Geijsteren
o.l.v Geert Verhallen

zingt op 8 mei 2016

ter  gelegenheid van de
  Kunstmanifestatie Geijsteren
en het
Wereldfestival van SOS Meerlo-Wanssum:

                                          om 14.00 uur op het Dorpsplein in Geijsteren
                                          om  15.30 uur op het Kermisterrein in Geijsteren


                         Dry your tears Afrika ( John Williams op een frans gedicht van Dadié)
                         Sammy ( Ramses Shaffy)
                         Bashana haba’ah ( Ehud Manor)
                         What a wonderful world ( Louis Armstrong)
                         When I’m sixty four ( Paul McCartney)
                         Music brings us together ( Russell Robinson)

Week 18, 2016.

Aan het begin van deze repetitie heeft Alphons het koor hartelijk bedankt voor het optreden bij zijn afscheid in Asteria. “Afscheid nemen kun je ook zien als een soort geboorteproces van een nieuwe levensfase “, sprak hij relativerend en hij sloot zijn toespraakje af met een compliment voor de mooie zang.

Omdat er volgende week donderdag 5 mei vanwege Hemelvaart geen repetitie is heeft Geert het programma doorgenomen voor de Kunstmanifestatie. Het zijn dezelfde liederen die we ook bij Alphons zongen. Ook enkele stukken voor het concert op 28 mei kwamen aan bod.

Tijdens de Kunstmanifestatie op 8 mei gaan we de kassa’s bemensen van 10.30 tot 13.00 uur. Frans stuurt hiervoor een schema van wie, waar zal zitten. Toegangskaartjes voor alle koorleden heeft hij al uitgedeeld. Vrijdagavond 6 mei worden de vrijwilligers gevraagd om naar ” ’t Trefpunt” te komen voor overleg. Het tijdstip wordt in die mail bekend gemaakt.

Die dag hebben wij twee optredens t.w. om 14.00 uur op het Dorpsplein en om 15.30 uur op het kermisterrein. Beide keren een kwartier van te voren aanwezig te zijn. Als kleding een wit shirt of blouse gecombineerd met iets kleurigs. De afrikaanse shawls worden dan ook uitgedeeld. Herman Bexkens zal na het laatste optreden een aantal groepsfotos’s maken van het koor. Het programma is apart bijgevoegd zoals je ziet.

Het bestuur wenst iedereen voor nu een fijn weekend en voor donderdag een mooie Hemelvaartsdag.

Week 17, 2016.

Een stralend zonnetje verwelkomde donderdag om 17.00 uur het Kemmerekoor dat het afscheid van Alphons muzikaal mocht omlijsten. Met een mooi aantal waren we op tijd bij zaal 7 van Asteria. Met dank aan Carla, van wie de stagepiano geleend mocht worden en Frans die voor de zoveelste keer voor het vervoer zorgde, werd ingezongen. Tot onze verrassing zongen Monique en Alphons – om wie het allemaal ging – met ons mee. Een extra reden om ons van onze beste kant te laten horen.

Op het podium in de grote feestelijke zaal hadden we goed zicht op alle gasten die druk en geanimeerd met elkaar in gesprek waren. Monique, in een dubbelrol van gastvrouw en voorzitster, introduceerde het koor en gaf op welhaast poëtische wijze uitleg over de nummers die het koor ging zingen en hoe muziek een leven rijker kan maken.
Het Kemmerekoor heeft zich uitstekend gepresenteerd al hadden we ‘Sammy’ nog wat ‘krommer’ en ‘dommer’ mogen neerzetten. Niet alle toehoorders kregen het helemaal mee want er was heel wat bij te praten. Psychiaters, gewend om te luisteren deden dat nu naar elkaar terwijl de zang van het koor zorgde voor een gezellige achtergrondmuziek waarvoor we toch ook meerdere complimenten kregen. In haar dankwoord gaf Monique hoog op over het wonen in Geijsteren en de voldoening die het geeft om in zo’n geweldig koor te zingen.

Na een drankje even naar huis want de repetitie van acht uur ging gewoon door.
Terugziend op de uitvoering, merkte Geert op dat de dubbelrol van pianist en dirigent bij een uitvoering lastig blijft. Voor hem en ook voor het koor want corrigeren schiet er soms bij in. Desondanks mogen we tevreden zijn.

Het werd een uitdeelavond. Dit als voorbereiding op het concert van 28 mei waar we vermoedelijk een kerkelijke repertoire zingen. Het Kyrie van John Leavit – het Gloria van Gounod – het Sanctus van Jacob de Haan en het Agnus Dei uit de Michaëlsmis. Verder werd ‘Here I am, Lord’ uitgedeeld. Haec Dies en Du Bist’s .. hadden de meeste leden nog in de map zoals ook Hallelujah. We hebben ze allemaal doorgenomen en het: “O ja effect” was er nu ook weer. Na zo’n intensieve sessie mochten we de jarige Gerardine van vorige week toezingen met “Colors Of the Wind” en met een hartelijk ‘hoera, hoera, hoera’ sloten we deze avond wat de zang betreft af. Maar de muziekcommissie had nog even werk voor het ordenen en inpakken van alle stukken van de mensen die er niet waren.

Week 16, 2016.

Vanavond werd er met een uitgedund koor hard gewerkt aan het repertoire voor het afscheid van Alphons. Vooral ‘Sammy’ en When I’m Sixty-Four’ kregen de broodnodige aandacht. Daarom ook een verzoek om de komende dagen thuis nog eens extra deze even door te nemen. De opname van Mart zal hier beslist een prachtig hulpmiddel bij zijn.
Ja, veel afmeldingen deze keer, waar Geert niet blij mee was één week voor ’n optreden.

Het zich afmelden van Theo Hagens als lid, werd toch als een verlies gezien. Hij was een goeie baszanger en zorgde nog wel ‘ns voor een vrolijke noot. Maar zijn hart ligt toch bij de mannenkoorzang. We danken hem hartelijk voor de tijd dat hij erbij was.

Bij de mededelingen merkte Monique nog op dat van de ‘achterste rij’ zich niemand had opgegeven als creatieveling. “Zou daar nou niemand bij zijn die handig is in het maken van b.v. vogelhuisjes of iets voor in de tuin of een ander leuk knutselwerk?”
Dus mannen, je bent van harte uitgenodigd.

Tenslotte een verzoek van Frans om a.s. donderdag de bladmuziek in de zwarte map en zoveel mogelijk in de plastic hoesjes te doen zodat vervelend papier geritsel wordt voorkomen.

Week 15, 2016.

Op de repetitie van donderdag 7 april is er ijverig gerepeteerd voor het afscheidsfeest van Alphons op 21 april. Over alle bijzonderheden zal iedereen tijdig geïnformeerd worden.

Zoals vorige week medegedeeld, konden de stukken van Pasen ingeleverd worden m.u.v. ‘Haec Dies’ en ‘Du bist’s …’

Voor het concert van 28 mei, georganiseerd door de Zanger van Sint Frans zijn er voldoende leden en kan het door gaan. De aanvang zal om 19.30 uur zijn en verdere bijzonderheden zullen nog volgen.

De intekenlijstjes op de tafel, waarvan Jos melding maakte, zijn voor:
– De kassa’s van de kunstmanifestatie op zondag 8 mei
– Markt voor creatieve activiteiten. Op 7 juli is er overleg hierover
– Het jaren “60 programma en het nummer(s) die men zou willen zingen
– Opschoondag op 16 juli gemeente Venray. Op 19 maart waren we niet ingeloot. Nu          mogen we wel meedoen. Voor twee leden zijn er vervangers nodig.

Dan doet Ivonne een vriendelijk verzoek aan leden die een bepaald muziekstuk missen, om haar dit niet op de repetitie te vragen maar een mail te sturen naar: kuiper71@xs4all.nl
Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Afsluitend het afmelden: dit kun je doen op afmelden@kemmerekoor.nl