Week 44, 2012

I.p.v. alleen op donderdagavond zagen we elkaar deze week drie avonden. Geert wou hier bijna nog een dag aan toevoegen, maar op zaterdagavond trad hij toch echt met een ander koor op.

Op donderdag de generale repetitie weer begeleid door Theo Hes. Het ging al veel beter dan de week daarvoor. Wat ook weer zorgen baarde, want er is ergens een uitdrukking dat een slechte generale repetitie een goede uitvoering betekent. Positief dachten wij: een goede generale repetitie en een betere uitvoering. En eindelijk hadden we weer een jarige en konden een verzoek zingen, het prachtige Ave Verum van Jenkins.

Op vrijdagavond een klein voorproefje. Ria, al 25 jaar lid van ons koor, was 50 jaar met haar Joost getrouwd. Ze had ons gevraagd om dit heugelijke feit muzikaal op te luisteren. Op vrijdagavond hebben we voor het bruidspaar en hun gasten drie, door Ria uitgekozen, liederen ten gehore gebracht. Meteen een oefening voor het concert van zondag. We hadden ook nog het genoegen dat onze geestelijk adviseur pastoor Van Kempen zich bij ons had aangesloten. Dan voelen we ons extra gesteund.

Zondagavond traden we als één van de gastkoren op bij het Herfstconcert dat Vondel uit Vierlingsbeek ter gelegenheid van hun 65 jarig jubileum had georganiseerd. Al het harde oefenen en de opbouwende kritiek van Geert wierpen hun vruchten af.  Ons optreden werd beloond met een langdurig en hartelijk applaus.

Aankomende donderdag beginnen we met de voorbereidingen van de kerstuitvoeringen. En voor degenen, die meedoen op vrijdag 9 november, het doorzingen van de Sintermerte-liedjes.

Mocht je voor de repetitie verhinderd zijn, dan graag afmelden bij Thea, tel. 077-3971799, e-mailadres  afmelden@kemmerekoor.nl. Graag voor donderdagmiddag 12.00 uur.

Week 43, 2012

Deze avond hebben we voor het eerst samen geoefend met onze pianist voor het aankomende concert, Theo Hes. Zo konden wij vast aan elkaar wennen en had Geert zijn handen vrij om ons te dirigeren. Het is nu echt de tijd voor het zetten van de puntjes op de ‘i’ en er werd goed en stevig gerepeteerd. Volgende week, de laatste repetitie voor het optreden van 28 oktober in Vierlingsbeek, komt Theo weer.

Verder mochten we een in ons koor geïnteresseerde dame begroeten. Ze gaat nog bij een ander koor kijken en neemt dan een besluit. We hopen natuurlijk dat ze voor ons kiest.

Mocht je voor de repetitie verhinderd zijn, dan graag afmelden bij Thea, tel. 077-3971799, e-mailadres  afmelden@kemmerekoor.nl. Graag voor donderdagmiddag 12.00 uur.

Week 42, 2012

Er werd weer hard geoefend voor het aanstaande optreden. We waren zo ingespannen bezig dat het al na negenen was voor we aan de pauze begonnen.

We sloten de repetitie af met een warm welkomstapplaus voor onze nieuwe leden Alphons en Monique van Nispen.

Mocht je voor de repetitie verhinderd zijn, dan graag afmelden bij Thea, tel. 077-3971799, e-mailadres  afmelden@kemmerekoor.nl. Graag voor donderdagmiddag 12.00 uur.

Week 41, 2012

Voor de pauze werden een paar klassiekers opgehaald; “Music Brings Us Together!” en “Colors Of The Wind”. Die waren toch wel wat weggezakt. Daarnaast was er weer aandacht voor “Basjanah Haba’ah”. (het goede antwoord op de vraag van vorige week is afbeelding B). Dit begint steeds beter te klinken. Na de pauze werd de hele medley “Uit het land van Maas en Waal” uitgebreid doorgezongen. Het beeldend zingen, alsof je een verhaal vertelt, begint te komen.

Het programma voor 28 oktober is na afloop van de repetitie bepaald en verder is gekeken naar wat er met Kerst gezongen kan gaan worden.

Deze keer was de maandelijkse derde helft in ’t Trefpunt, waarbij Roel en Selma om ons welkom te heten voor iets lekkers bij de borrel hadden gezorgd. ’t Is nog best laat geworden!

Mocht je voor de repetitie verhinderd zijn, dan graag afmelden bij Thea, tel. 077-3971799, e-mailadres  afmelden@kemmerekoor.nl. Graag voor donderdagmiddag 12.00 uur.