Week 33, 2013

En dan is de vakantie weer voorbij! Deze week donderdag, 15 augustus is de eerste repetitie van de tweede seizoenshelft.  Aanvang om 20.00 uur in  zaal de Kei. Het zal even wennen zijn: Eerst bij het inzingen de kelen weer ontdoen van  alcohol – aanslag en barbeque – vet, maar dan kunnen de juiste klanken weer tevoorschijn getoverd worden.

Een druk programma  komend halfjaar met als eerste de picknicksongs bij de kapel op donderdag 29 augustus,  uitvoeringen in Tienray en Merselo in oktober en het kerstconcert  met de gemengde koren van Wanssum en  Lottum in december. Het jubileumjaar 2013 wordt dan afgesloten met de nachtmis in onze eigen parochiekerk.

Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.