Week 34, 2013

Zingen kun je zelfs met veel plezier nog op je tachtigste! Dat bleek op de afgelopen repetitie waar op verzoek van de 80-jarige ‘Music brings us together’ gezongen werd ter ere van haar verjaardag. De andere jarigen van afgelopen zomervakantie, de drie Chrissen,Rob, Door, Dionne en Ger, mogen voor komende repetitie een verzoeknummer opgeven. Tip vanuit Finland: Ave Verum ( gegroet waarachtig ) zou een mooi nummer kunnen zijn.  Na  twee jaren van studie werd Ellen met veel enthousiasme weer welkom geheten op de repetitie. Dirigent Geert ging voortvarend aan het werk met het kerstrepetoire, want ja, zover moet er vooruit gewerkt worden om alles  perfect te kunnen uitvoeren.  Voor de ontspannende noot werd wel nog de medley van het land van Maas en Waal gezongen.

a.s. Donderdag 22 augustus weer repetitie om 20.00 uur in zaal de Kei. Een uurtje van te voren vergadert de  programmacommissie bij Ger.

Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Volgende week woensdag ( dus niet donderdag, zoals vorige week abusievelijk vermeld), zingen we de picknicksongs bij de kapel in het bos na afloop van de dienst van zeven uur. Daarna is dan bestuursvergadering bij Ger.