Week 9, 2012

Drie  activiteiten hebben we weer achter de rug,  de goede repetitie van 16 februari, de carnaval en de goedbezochte jaarvergadering op donderdag 23 februari.  Drie belangrijke mededelingen van Gérard hebben we nog tegoed, maar die horen we pas op donderdag 15 maart.  Dan hebben we al op zondag 11 maart om 11.00 uur de hoogmis in de Smakt gezongen en hebben we onze jaarlijkse potgrond-actie ook al weer achter de rug.

Op donderdag 8 maart zal de ( generale ) repetitie waarschijnlijk in de kerk van Smakt zijn. Volgende week wordt dat definitief bekend gemaakt.  Dan wordt ook afgesproken hoe laat we aanwezig zijn op zondag 11 maart.

Op de jaarvergadering moest geconstateerd worden, dat de  voorgenomen reis naar Bestwig helaas niet op de geplande datum 14 en 15 april kan worden ondernomen.  Naar een ander weekend wordt gezocht.

Deze week  donderdag 1 maart is de repetitie in de Kei om 20.00 uur, gevolgd door de derde helft vanwege de eerste donderdag van de maand.

Na de repetitie komt de muziekcommissie even kort bij elkaar om enkele punten door te spreken.

Afmelden voor  de repetitie bij Gera, tel. 533264, gera.bouter@xs4all.nl