Week 8, 2017.

Aan het begin van deze avond nam Chris Roose het woord en deed op hartelijke, bewogen wijze verslag van de voorbije dagen rond het afscheid en overlijden van zijn Mieke. Hij sprak zijn dank uit voor alle ontvangen blijken van medeleven vóór en na het heengaan. Zo waren Mieke en hij diep geraakt door de woorden van Geert die zijn grote waardering had uitgesproken voor haar. De hartelijke groet van Monique, namens de Kemmerekoorders heeft ook veel indruk gemaakt en vooral ook de warmte die dit uitstraalde raakte hun diep. Ook een bijzonder woord van dank aan alle individuele Kemmerekoorleden die zulke lieve kaarten en berichten hebben gestuurd. Het heeft enorm geholpen om de laatste dagen goed door te komen. Mieke werd er zelfs blij van. Het is een mooi intiem afscheid geworden met veel troostrijke momenten. Chris sloot zijn toespraak af met zijn grote waardering voor het moment van stilte dat het koor vorige week in acht heeft genomen.

Ja en na deze monumentale woorden wachtte toch ook weer de orde van de dag en ging Geert over tot het inzingen en daarna de mis van Haydn gevolgd door de andere actuele stukken. Het was een heel bijzondere maar ook een fijne repetitie. Met een traan en een lach en ook met opmerkelijke uitspraken van Geert waarvan ik er enkele citeer:

“Ik heb is ooit een docente gekend die liet de mensen met een schemerlamp door de kamer lopen. En onderweg moesten ze gewoon zingen en opletten dat ze nergens tegen aan liepen. En dat ging veel beter als zonder schemerlamp.”

En deze dan:
“De mannen zingen als een man met een zwarte toog met zo’n bef voor en die er heel streng bij kijkt. Stel dat een beetje bij want ik wil graag een katholieke domine.”

Voor de bassen:
“Ik wil het nog wat moeilijker maken voor jullie want ik wil geen boeren- maar een herenkoor.”

Een gedenkwaardige repetitie liep ten einde en omdat er geen jarige was koos Geert voor het vrolijke “Hello Mary Lou”.

Dan tenslotte nog graag attentie voor enkele belangrijke datums:
donderdag 9 maart wordt de jaarvergadering gehouden en op zaterdag 11 maart de jaarlijkse potgrondactie.

Voor het gereed zetten van de stoelen op 23 februari zijn aan de beurt:
Rinus Reukers – Chris Roose – Ger Elbers – Jan Klein Schiphorst.