Week 7, 2013

Op de repetitie avond van 7 februari 2013 werden voor de pauze “Fragile” en “That Man” gerepeteerd. “ How fragile we are “ is niet zo eenvoudig in zang uit te drukken, maar we blijven oefenen. Tijdens het oefenen van “That Man” bleek dat  zingen van de tekst soms niet zo simpel is. Met name woorden zoals be-dip, dip pap pa-dip pauw pa-dap bracht de meeste leden in verwarring. Maar: oefening baart kunst zegt Geert en raadt een ieder aan dat vooral ook thuis te doen.

Tijdens de pauze werden de aanwezigen gevraagd of ze met  de bus vervoerd willen worden naar het concert te Roggel op 16 maart. Helaas is de uitkomst dat het financieel niet verantwoord is om een bus te huren, gezien het te geringe aantal deelnemers.

Na de pauze werd “I dreamed a dream” uit Les Miserables gezongen.  Geert vindt dat er met meer overtuiging  moet worden gezongen, met als doel het publiek “kippevel” te bezorgen.Een eerste aanzet werd gemaakt met het repeteren van Hugo Distler’s “Lobe den Herren”.Een schitterend motet dat hopelijk in de komende Paas-Mis kan worden uitgevoerd. De avond werd afgesloten met zingen van de carnavalsschlager “Blej, bej de Kei’

Donderdag 14 februari a.s. is er GEEN repetitie, maar dan houden we onze jaarvergadering.

Mocht je verhinderd zijn, dan graag afmelden bij Thea Moors, tel. 077-397199, e-mailadres afmelden@kemmerekoor.nl . Graag voor donderdagmiddag 12.00 uur.