Week 51, 2015.

Een mooie dag voor de tijd van het jaar en iedereen verheugde zich al op de repetitie van die avond. Toch even kijken of er nog ingekomen mail is van het koor. Er zijn wel eens verrassingen. En dan is daar het onverwachte, vervelende bericht van Geert. Allereerst heeft iedereen zorgen om het persoonlijke welzijn van hem, maar is er ook de onzekerheid of de repetitie wel doorgaat want we kunnen ’t goed gebruiken. Jos als centrale houdt ons op de hoogte, maar hij begint met een bemoedigend bericht aan Geert. Dan heeft hij Ivonne bereid gevonden om de repetitie te leiden. Heel mooi van haar. Kunnen we toch aan de bak.

Op haar eigen wijze gaat Ivonne aan de slag en het koor volgt prima. Alle kerststukken worden doorgenomen met veel attentie voor details en dynamiek. De zes mollen in What Sweeter Music zijn haar wel wat veel, maar desondanks krijgt ook dit stuk de nodige aandacht. Tijdens de pauze worden we verrast door een lekkere koek van onze kersverse  65-jarige Alphons. Jacobs de Haan’s Musica Sacra zingen we volledig, te beginnen met het Sanctus. Het is een prima oefening. Toch knap van Ivonne om het koor onvoorbereid op sleeptouw te nemen. Zij doet ’t dan toch maar weer en de grote waardering hiervoor wordt onderstreept met een spontaan en hartelijk applaus. Op het einde van deze repetitie kiest onze jarige als lied het “Dry Your Tears, Africa”, maar dit lukt niet helemaal. Spontaan zetten dan de bassen het “Geburtstagslied” in en met een driewerf hoera, hoera, hoera, wordt hij gefeliciteerd.
Met de hoop dat Geert in staat zal zijn om zijn werk weer op zich te nemen – mits dit voor hem verantwoord is – gaat iedereen huiswaarts.

De belangrijke datums voor december:
donderdag 17 december 20.00 uur repetitie
zaterdag 19 december 10.00 uur generale repetitie in de kerk
zondag 20 december 14.00 uur Grote kerk Venray
donderdag 24 december 22.00 uur Nachtmis van kerstmis
dinsdag 29 december tijd nog vast te stellen. Waf