Week 51, 2013.

Er was gezamenlijke repetitie in Wanssum en de generale repetitie in de kerk, maar eigenlijk  is de gewone repetitie op de donderdagavond nog steeds het gezelligst!  Lekker zingen en in de pauze een traktatie van de jarige. Voor hem en voor de jarige van twee weken terug, toen er geen repetitie was, werd uit volle borst gezongen: ‘Bashana  Haba’ah ‘. ( Volgend jaar zullen we het zien). De repetitie- opname van  Mart gehoord  hebbende,  mag de conclusie worden getrokken, dat het tussen  het repeteren door een overvol, maar zeer enthousiast  kippenhok is, met niet alleen hennen!

Dinsdag a.s. 17 december is de gezamenlijke generale repetitie voor de kerstconcerten om 20.00 uur in de kerk van Lottum. Donderdag  19 december is de normale repetitie om 20.00 uur in het m.f.c. van de school ( Om 19.30 uur Monique voor de franse bijscholing!).  Dat is  de laatste repetitie in de school, want we zijn door een zeker iemand uitgenodigd om zaterdag  21 december.a.s. rond  20.00  uur o.a. een stukje te komen zingen, dienende als  test van de akoestiek in de dan gereed zijnde gerenoveerde accommodatie  Vrijdag a.s. 20 december is het kerstconcert in Lottum, aanvang 19.30 uur. A.s. zondag 22 december het kerstconcert in Wanssum, aanvang 15.30 uur.

De wafelactie van zaterdag 28 december en maandag 30 december komt er weer aan. A.s. donderdag zullen er weer intekenlijsten op de repetitie liggen, waar een ieder zich kan opgeven voor de rondgang door Geijsteren.

Mocht je voor de repetities verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.