Week 45, 2014.

Fermate is ( volgens Wikipedia ) de muziekterm die aangeeft dat de maat  even doorbroken wordt doordat de noot,  rust of maatstreep, waarboven het fermate-teken staat, meer tijd krijgt dan de genoteerde waarde doet vermoeden. Met andere woorden:  Net zolang  aanhouden als  de dirigent  aangeeft.  Weer wat geleerd de afgelopen repetitie en: Blijven kijken naar de dirigent. Aan het begin van de repetitie verraste tenor Rob de leden met een moderne vertaling van  Kodaly’s Adventi Enek.

A.s. donderdag 6 november  is de repetitie om 20.00 uur in zaal de Kei. Is het echt niet mogelijk om op de repetitie of op de uitvoering aanwezig te zijn dan s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-3971799, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Het is de eerste donderdag van de maand, dus derde helft tijd!