Week 45, 2011

De Sintermerte-liedjes stonden op het programma afgelopen repetitie. De teksten ( in het venloos dialect ) leidden tot koddige taferelen onder het zingen en besloten werd een koorlid opdracht te geven de teksten zoveel mogelijk in het Geijsters te vertalen en er wellicht een tekstuele draai aan te geven. De rest van de tijd werd weer intensief kerstsfeer geoefend, terwijl op verzoek van de jarige afgesloten werd met “Thank you for the Music” van ABBA. Rond kijkend werd geconstateerd, dat bijna iedereen dit lied van buiten kent.

Goed nieuws ontvingen we van de wafelbakcommissie: De defecte wafelpan is toch gerepareerd en Geijsteren kan zich verheugen op dezelfde soort wafels tussen Kerst en Nieuw als al zo vele jaren gebruikelijk.

Nog meer goed nieuws: De nieuwe website ( www.kemmerekoor.nl ) is op internet. Echt de moeite waard om er op een rustig moment eens naar te kijken. Onze voorzitster richt op de site een welverdiend woord van dank aan de makers van de nieuwe vorm!!

Voor de reis naar Bestwig zijn al vele aanmeldingen binnen en ziet het er naar uit, dat de reis werkelijkheid wordt. Bij de alten en bassen is het nog wat krapjes, maar er moeten nog een aantal leden gepolst worden.

Afgelopen zondag waren veel leden aanwezig in de kapel van de Zusters van Julie Postel in Boxmeer. Daar luisterde het nieuwe dubbele mannenkwartet Vocus Viorum, waar onze dirigent Geert een van de basstemmen voor zijn rekening neemt, indrukwekkend a capella de hoogmis op. Zeker één van de luisterende leden was toch wel een beetje jaloers.

a.s. Donderdag 10 november repetitie in zaal de Kei, om 20.00 uur. A.s. Vrijdag 11 november zingen diegene die kunnen en niet van te ver moeten komen op het Sintermertefeest. Verzamelen op het schoolplein om 18.30 uur. De Sintermertesstoet loopt dan naar het speelveldje bij de Fam. Vennekens aan de Oostrumseweg 13.

Afmelden voor de repetitie bij Gera, tel. 533264, gera_bouter@xs4all.nl