Week 39, 2011

Toch weer goed om een paar keer per jaar een open repetitie te houden. Met een beetje geluk houden we er een goede tenor aan over. Hij kon samen met de rest van het koor de eerste klanken van de mis van Mozart meemaken.
Bij het uitdelen van de mozartpartijen bleek, dat er maar weinig originele partijen op voorraad waren. Leden die nog een exemplaar ( van jaren terug ) thuis of in de map hebben, worden verzocht deze a.s. donderdag mee te brengen.
Voor de drie jarigen werd al zingend afgevraagd wat de beste dag is om een borrel of iets anders te drinken. Na de repetitie werd dat nog even in de praktijk omgezet.

A.s. donderdag 29 september is weer de gewone repetitie in zaal de Kei. Afmelden bij Gera, tel. 533264, gera_bouter@xs4all.nl