Week 37, 2013.

Het eerste uur van de repetitie was oefenen geblazen op het kerstrepertoire. Er bleef zelfs geen tijd meer over voor het zingen voor de jarigen, want  meteen werd alles in gereedheid gebracht voor de haljaarlijkse ledenvergadering.  De jarigen ( 2x ) houden hun verzoeknummer dus nog te goed, tesamen met de jarige van deze week.

De terugvraagactie van de muziekstukken die ( voorlopig ) niet meer gezongen worden, heeft al geleid tot twee volle dozen met muziek op schrift.  De programmacommissie gaat, als alle muziek ingeleverd is, driftig aan de slag om de muziekstukken te sorteren en  op te bergen in onze ( nieuwe dan wel geheel gerenoveerde ) muziekkast. Er komt dan voor alle leden ook een actuele lijst beschikbaar van alle muziek waarover het koor kan beschikken.

De halfjaarvergadering was erg goed bezocht. Tijdens de vergadering  ontstonden er pratenderwijze weer meer dan voldoende ideeën  voor activiteiten in het komende jaar.

Donderdag a.s. 12 september is  de volgende repetitie, om 20.00 uur in zaal de Kei.Gezien het grote programma wat nog ingestudeerd moet worden,  graag iedereen op tijd, zodat de dirigent klokslag 20.00 uur met inzingen kan beginnen. Van de picknicksongs is er nog wat cake over, voor in de pauze…

Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.