Week 3, 2013

Met een glas Prosecco in ieders hand werd getoost op het nieuwe jaar 2013.  De bijna voltallige leden van het koor waren daarna helemaal klaar voor het begin van de eerste repetitie en het had niet veel gescheeld of er was uit enthousiasme zonder inzingen begonnen. Het belooft  een mooi en druk zangjaar te worden

De uitdaging de komende tijd is om  enkele moeilijkere liedjes  goed in te studeren, waarmee het vaste repertoire kan worden uitgebreid.  Van  ‘That Man’ staan de oefenmelodieën voor de verschillende partijen al op de website.  Van ‘Fragile’ hierbij een stukje vertaalde tekst voor de inleving:

Als het bloed stroomt, omdat vlees en staal één worden en opdroogt in de kleuren van de avondzonzal de regen van morgen de vlekken wegwassen, maar iets in onze gedachten zal altijd blijvenen misschien  is dat de bedoeling, om inhoud te geven aan de levenslange discussiedat er nooit iets goeds komt of kwam van geweld.En voor allen die geboren zijn onder een kwade ster, vergeten we niet hoe kwetsbaar we zijn.Steeds opnieuw zal de regen vallen, als tranen van een sterSteeds opnieuw zal de regen zeggen,hoe kwetsbaar we zijn.

Voor de jarige werd als afsluiting van de repetitie het vrolijke  ‘Play for me a simple melody’ gezongen.

A.s. donderdag  17 januari  is de repetitie in zaal de Kei om 20.00 uur. Denk aan het inleveren van de  kerstmuziekstukken!

Mocht je voor de repetitie  verhinderd zijn, dan graag afmelden bij Thea, tel. 077-3971799, e-mailadres  afmelden@kemmerekoor.nl. Graag voor donderdagmiddag 12.00 uur.

De programmacommissie houdt een korte vergadering aansluitend aan de repetitie. De bestuursvergadering is gepland op woensdag 23 januari a.s. bij Dionne.

Zondag 20 januari om 10.00 uur  is de hoogmis  in de Geijsterse kerk voor de oprichter van het koor, pastoor Kemmere. Dit is een jaardienst bij gelegenheid van zijn sterfdag (1970).