Week 3, 2012

Het  gaat dan toch gebeuren, dat we bij de volgende uitvoeringen van de mis van Mozart de complete Agnus Dei gaan zingen.  Ook werd een begin gemaakt van Thou knowest Lord,  van Henry Purcell. Deze engelse componist leefde van 1659 tot 1695  en componeerde dit lied bij gelegenheid van het overlijden van Koningin Mary.

A.s. zondag  is de hoogmis-intentie  de herdenking  van de sterfdag van de oprichter van het Kemmerekoor, Pastoor Kemmere overleed op 19 januari 1970.

A.s. donderdag 19 januari is de repetitie om 20.00 uur in zaal de Kei. Volgende week donderdag 26 januari is er geen repetitie vanwege de teeravond van het gilde.

Afmelden voor  de repetitie bij Gera, tel. 533264, gera.bouter@xs4all.nl