Week 27, 2012

Een gezellige en ontspannen repetitie met allemaal nieuwe nummers werd om kwart over negen afgesloten met de gang naar de overkant, café ’t Trefpunt,  waar de jarige van de week gefeliciteerd en toegezongen werd met haar favoriete “Fields of Gold”. Als dank en toegift zong de jarige dit mooie lied,  solo en erg jazzy, indrukwekkend  terug naar het koor. De derde helft stond daarna in het teken van de naderende vakantieperiode.  Op donderdag 16 augustus beginnen de repetities weer. Woensdag 29 augustus zijn de picknicksongs en op donderdag 30 augustus is de jaarlijkse feestavond/aktiviteit.

Na de vakantie zijn er  nog een zevental repetities om ons het nieuwe repertoire eigen te maken voor het jubileumconcert in Vierlingsbeek op zondag 28 oktober. Om een indruk te krijgen of deze repetities met volle bezetting worden bijgewoond, is het verzoek om nu reeds aan te geven op welke repetitie data er leden in principe verhinderd zijn en wie eventueel op zondag 28 oktober niet van de partij kan zijn. Er kan dan op tijd ingespeeld worden, b.v. door het vragen van gastzangers en –zangeressen. De data waarop men verhinderd is kunnen ook aan Thea worden doorgegeven. De leden die de partituren van de nieuwe liedjes nog niet hebben en toch in de vakantie al voor zich zelf willen oefenen, kunnen deze krijgen bij Ger Elbers.

Nog een datum voor in de agenda te zetten: Op zondag 23 december geven we samen met het gemengde zangkoor  en het koper van de fanfare van Wanssum  een ( vrolijk ) kerstconcert in de kerk van Wanssum.

Maar vooralsnog: Geniet van de zomervakantie!

Voor potgrond:  Een telefoontje of mailtje naar Jan Kleeven, ( jankleeven@ziggo.nl , tel. 531897) of Ger Elbers, ( tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com ).