Week 26, 2012

De nieuwe medley van Boudewijn de Groot was het grote thema op de repetitie van afgelopen donderdag.  Ik Geloof, ik Geloof,  liet een sopraan uitbundig weten, terwijl buiten de regen kletterde en het onweer zich liet horen. Als afsluiting zongen we het populaire Allelujah van Leonard Cohen voor de jarige van de week.

Er was ook even aandacht voor That Man van Caro Emerald.  De mp3 oefenstof voor elke partij van dit liedje, staat op de website www.kemmerekoor.nl

a.s. Donderdag  28 juni is de laatste repetitie voor de vakantie. Aanvang om 20.00 uur in zaal de Kei. We starten natuurlijk op tijd en gaan dan aan een stuk door tot 21.15 uur, waarna we tijd maken om onder het genot van een drankje elkaar een goede vakantie toe te wensen. Afmelden kan bij Thea, tel. 077-3971799, emailadres:  afmelden@kemmerekoor.nl  in ieder geval voor donderdagsmiddag 12.00 uur.

Na de vakantie zijn er nog een zevental repetities om ons het nieuwe repertoire eigen te maken voor het jubileumconcert in Vierlingsbeek op zondag 28 oktober. Om een indruk te krijgen of deze repetities met volle bezetting worden bijgewoond, is het verzoek om nu reeds aan te geven op welke repetitie data er leden in principe verhinderd zijn en wie eventueel op zondag 28 oktober niet van de partij kan zijn. Er kan dan op tijd ingespeeld worden, b.v. door het vragen van gastzangers en –zangeressen. De data waarop men verhinderd is kunnen ook aan Thea worden doorgegeven.

Voor potgrond:  Een telefoontje of mailtje naar Jan Kleeven, ( jankleeven@ziggo.nl , tel. 531897) of Ger Elbers, ( tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com ).