Week 25, 2014

De  finesses worden nu aangebracht  in het nieuwe repertoire.  Bijna de hele repetitie werd besteed aan twee nummers.  Volgens dirigent Geert gaat het goed komen!

De twee leden die jarig waren in de afgelopen week, waren niet aanwezig, zodat voor hen niet gezongen kon worden. Dat gebeurt als ze er wel zijn komende repetitie.

De repetitie is deze week bij uitzondering  op woensdagavond  ( 18-6 ) wegens verplichtingen elders van onze dirigent.  Aanvang  is om 20.00 uur in zaal De Kei. De franse les van Monique  is dan om 19.30 uur.

Afmelden voor de repetitie; Liever niet maar indien noodzakelijk dan s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.