Week 2, 2015.

De gedachten gingen  de laatste weken vaak uit naar  overleden pastoor Wim van Kempen.  Tijdens  de nachtmis memoreerde  (Inval)Pastoor Coen Wauben  in zijn woorden aan deze prachtige man. Afgelopen  zondag   mocht het Kemmerekoor de zeswekendienst opluisteren.  Een sfeervolle H. Mis waarin afscheid-nemend-invalpastoor Bert Paquay mooie woorden  van de oudpastoor ter overdenking meegaf. Zijn Geest zal in het hart van het koor blijven.

Een hevige  en langdurige sneeuwbui belette de koorleden niet om tussen Kerst en Nieuw bijna alle, door andere koorleden gebakken,  wafels aan de man of vrouw te brengen.  De weinige resterende wafels werden,  via een emailaktie onder de Geijsterse bewoners die niet thuis waren op het moment van de rondgang,  als nog verkocht en bezorgd.

a.s. Donderdag  8 januari  is de eerste repetitie in het nieuwe jaar. Aanvang om 20.00 uur in zaal de Kei. Afmeldingen via Thea Moors, tel. 077-3971799, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.