Week 19, 2012

Na de gelukte zoektocht naar de lat onder de piano kon de repetitie écht beginnen.  Gezien de rustige tijd die het koor tegemoet gaat, het optreden in Haps gaat niet door,  kan er nu gewerkt worden  aan ons nieuwe programma, wat we voor het eerst naar buiten zullen presenteren op het  jubileumconcert van Vondel  in Vierlingsbeek, wat  op zondagavond  28 oktober zal plaats vinden ( Noteer alvast in de agenda! ) Voor dit concert zijn we met enkele andere regionale koren uitgenodigd.  Het bestuur en de programmacommissie wil daar echt super  voor de dag komen!  Goede zaak dus om komende tijd zoveel mogelijk repetities gaan bijwonen,  ook al omdat de nieuwe nummers niet altijd even gemakkelijk zijn.  Voor de Geijsterse inwoners die er al langer over denken om lid te worden van het koor, is dit een unieke kans om in te stromen met het oefenen van veel nieuwe liedjes

a.s. Donderdag  10 mei is de volgende repetitie. Om 20.00 uur in zaal de Kei.  Afmelden kan bij Thea, tel. 077-3971799, emailadres:  afmelden@kemmerekoor.nl  Graag indien nodig afmelden voor donderdagsmiddags 12.00 uur.

a.s Zondag  13 mei verlenen diverse leden entree-diensten bij de Kunstmanifestatie, waardoor we onze kas extra kunnen spekken.

De potgrondvoorraad krimpt erg, maar kan nog steeds besteld worden  met een telefoontje of mailtje naar Jan Kleeven, ( jankleeven@ziggo.nl , tel. 531897) of Ger Elbers, ( tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com ).