Week 18, 2013.

Oefenen voor Geijsteren Kei Muzikaal Speciaal was de hoofdmoot van de gezellige en ongedwongen repetitie van afgelopen week. Even werd er nog post-paselijke aandacht  besteed aan  ‘Lobet den Herren’, zodat dit lied volgend jaar zeker tot het standaard repertoire zal behoren.

A.s. donderdag 2 mei  om 20.00 uur repetitie in zaal de Kei.  Daar het de eerste donderdag van de maand is,  is de derde helft in het eetcafé van Roel en Selma aan de overkant.

Mocht je verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Na de repetitie van 2 mei overlegt en oefent het groepje ( 7 dames, 4 heren ), dat gaat zingen  op 24 mei bij de Lourdesgrot in Venray, een half uurtje.  De liedjesboekjes en het programma worden dan ook uitgereikt.  Meerdere zangers, zangeressen zijn natuurlijk altijd welkom.

A.s. woensdag 1 mei is de  bestuursvergadering bij Lia.  Gezien de voetbalwedstrijd  tussen Barcelona en Bayern München is de vergadering wellicht al om 19.00 uur.