Week 12, 2017

Geert heeft wel eens gezegd dat een koor bij regenachtig weer minder goed presteert en bij mooi weer juist beter zingt. Na de repetitie van gisteravond lijkt deze stelling bevestigd te worden al kan Geert alleen beoordelen of het ook beter was. Er werd in ieder geval met slechts enkele afmeldingen met veel enthousiasme muziek gemaakt.
Ondanks dat het “Jubilate” voor veel leden volledig nieuw was, werd ’t al snel heel feestelijk gezongen. “Lobe den Herren” en “Haec Dies” gingen ook nog verrassend goed.
Dat kan niet gezegd worden van alle liederen die we voor de groep jarigen zongen. Enkele waren toch ’n beetje weggezakt uit de parate kennis omdat ze lange tijd niet meer ‘op de lessenaar’ stonden. Maar de vrolijkheid was er niet minder om. Deze keer was ’t een optelsom omdat er twee donderdagen niet gerepeteerd was. Dus werd er gezongen voor Gerry, Monique, Carla en Gera. En dan waren Hanna en Mieke er nog niet bij. Die krijgen hun serenade volgende week .

Thea was weer creatief bezig geweest en zoals ze op de jaarvergadering al had beloofd, had ze een krans gemaakt waarvoor ze een mini-loterij hield. De opbrengst was € 74,00. Geweldig gedaan Thea. De gelukkige winnares was Monique met lotnummertje 8.

Dan een mededeling:
Om 19.00 uur was er een bijeenkomst van de creatieve groep. Ze doen niet mee aan “Schijt aan de grens”. Als alternatief wordt gezocht naar een mogelijkheid in november of december. Alphons behoort nu ook tot dit groepje en hij nodigt de andere mannen van harte uit om zich aan te sluiten. Dus mannen, laat je maar eens van je beste creatieve kant zien en verras de vrouwen met je vaardigheden. Ook dames die nog mee willen doen zijn van harte welkom. Op 11 mei a.s. is er om 19.00 uur weer een bijeenkomst in “Het Trefpunt”.

De potgrondactie is zaterdag 11 maart goed verlopen ondanks het misverstand over de lijst waarop moest worden ingetekend. Tijdens de jaarvergadering gingen n.l. de presentie- en de intekenlijst voor deelname aan de potgrondactie tegelijk rond hetgeen enige verwarring opleverde. Onze excuses hiervoor. Gerardine – Ger – Huub – Jan Kleeven – Jan Klein-Schiphorst – Rinus en Chris Volleberg, hartelijk dank voor de medewerking.

Dan voor alle duidelijkheid nog even de contributie voor degene die er nog niet aan toe gekomen waren: deze bedraagt € 95.00 en kun je overmaken op bankrekening:
NL87 RABO 0156 302 446 met vermelding: ‘Contributie 2017′. Je mag ook in 2 termijnen betalen. Voor leden waarvoor ’t lastig is kan er een regeling worden afgesproken.

Tenslotte, zoals beloofd de datums voor het jubileumjaar 2018:
22 april Jubileum mis
23 juni Boottocht met partners
15 september Theatershow

Voor het gereed zetten van de stoelen op 23 maart zijn aan de beurt:
Frans Overman – Rinus Reukers – Chris Roose – Wilbert Cuijpers