Week 13, 2016.

Het zijn altijd weer hoogtepunten voor het koor om een Hoogmis op te luisteren met Pasen of Kerstmis. Eigenlijk begint ’t al met de generale repetitie. Deze keer met Ludmilla Seroo aan de piano. Nieuw voor elkaar en dus even wennen, maar het werd geen probleem.
Iedereen was wel blij dat de Missa van Jacob de Haan nog een tweede keer aan de beurt kwam. Zodoende was er toch betere aandacht voor alle details. Zelfs ‘Du bist’s ging donderdag naar redelijke tevredenheid van Geert en dus op naar de Hoogmis van Pasen.

De koorleden, keurig op tijd en in zwart/wit. Dit ondanks het begin van de zomertijd en het druilerige weer. De corsages van de dames maken het feestelijke karakter weer kompleet. Heel jammer dat enkele koorleden door ziekte op het laatste moment moesten afhaken. Tijdens het inzingen had Geert de indruk dat het weer enig zins invloed had op de kwaliteit van de zang. ‘Zing met de zon in je hart’, was zijn welgemeende boodschap.

In haar woord van welkom aan de volle kerk nodigde Monique ieder uit om samen het verhaal van de opstanding opnieuw te beleven. ‘Ze gingen naar binnen.. de steen was weggerold.. maar Hij was er niet’. De Heer is waarlijk opgestaan’ en met het prachtige lied ‘Het licht verdrijft de duisternis’, werden haar woorden door de kerkgangers en koor onderstreept.  Wij hebben vervolgens ons best gedaan om er een mooie opluistering van te maken. Enkele mindere puntjes werden waarschijnlijk veroorzaakt door een wolkje voor de zon in ons hart.

Tijdens de voorbeden werd er ook voor Hans van de Eijnden gebeden die ruim een jaar geleden is overleden. Hij was vele malen met Pasen de vaste pianist van het koor. Het moet de familie van Hans, die ook de dienst bijwoonden, goed hebben gedaan en vooral ook de hartelijke woorden die pastoor Wauben over hem sprak. Heel fijn dat hier aandacht voor was.

Aan het einde van de mis werd het koor beloond met lovende woorden van de pastoor. Tot ieders verrassing bleef het daar niet bij want hij hield nog een hartstochtelijk pleidooi om het Kemmerekoor te blijven ondersteunen. Een verkort citaat:
‘Ze doen er veel moeite voor, zoals kort geleden de potgrondactie om uit de kosten te komen. En als er onder jullie zijn met een dikke bankrekening; de rente levert toch bijna niks meer op; dan kun je net zo goed af en toe een klein stukje geven aan dit koor zodat ze kunnen blijven voortbestaan en hun stem ter beschikking blijven stellen tot lof en eer van God, maar ook van ons allemaal’.
Met een spontaan applaus werd pastoor Wauben dank gebracht voor zijn hartelijke woorden.

De Hoogmis werd tenslotte beëindigd met het oude, bekende lied ‘U zei de Glorie’. Een passende afsluiting voor deze fijne dienst evenals de handdruk voor elkaar met de wens, ‘Zalig Pasen’. Het kopje koffie en een stukje vlaai bij ‘Het Trefpunt’ smaakte uitstekend en was een fijn begin voor de rest van eerste Paasdag.

Week 12, 2016.

De lente komt eraan. De voorjaarsbloemen staan te pronken. De struiken en planten zitten al volop in de knop. Pasen is al volgende week, maar de stukken voor het hoogfeest zitten toch ook nog in de knop. Het ging wat moeizaam deze avond. Er zijn gewoon van die repetities dat ’t niet echt gaat. Waar ’t dan aan ligt weet je niet. ’n Paar verkoudheden, enkele afwezigen en Geert die verlaat was, maar weer werd vervangen door de onvolprezen Ivonne die dan de honneurs waarneemt.

Heel fijn dat Gerardine weer op het vertrouwde ‘nest’ terug is en ook Wilbert is net op tijd om de Hoogmis van Pasen mee te zingen. Na afloop hiervan gaan we naar ”t Trefpunt’ voor een kop koffie of thee en iets lekkers erbij.

Ivonne had de sms van Geert wel pas laat gelezen en had zich dus niet echt kunnen voorbereiden op haar taak. Toch was ’t heel nuttig wat zij het koor liet doen zoals het inzingen en het even doornemen van ‘Haec Dies’ en ‘This joyful Eastertide’.
‘Vidi aquam’ was Geert’s eerste stuk na zijn binnenkomst.

Het ‘Du bist’s dem Ruhm and Ehre’ is een prachtig stuk, maar vereist ieders nauwgezetheid. Het wilde niet vlotten, maar volhardend zoals Geert is en geloof in wat het koor kan, heeft hij er redelijk veel repetitietijd aan besteed. Tenslotte op ’t eind, toen we het nog ’n keer vanaf het begin zongen begon het vorm te krijgen. “Eindelijk doen jullie wat ik vraag!”, zei Geert opgelucht.

In de pauze was het Gera die een lekkere koek uitdeelde vanwege haar verjaardag.
Maart, de maand met vijf jarigen t.w. Monique, Carla, Gera, Hanna en dan nog Riet op de 25e. Alleen al voor de lekkere hapjes in de pauze zou je bij het Kemmerekoor willen zingen. Hoewel er vorige week al gezongen is voor de jarigen was er nog een toegift met het ‘Geburtstagslied’ en zo werd de repetitie heel vrolijk afgesloten.

Volgende week is de generale repetitie voor de Hoogmis van Pasen in de kerk met aan de piano Ludmilla Seroo – Feroni.

Op verzoek van Geert komen de bassen en tenoren om 19.45 uur.

De potgrondactie is prima geslaagd want nagenoeg de gehele inkoop is al verkocht.
Hartelijk dank aan ieder die er aan heeft meegewerkt.

Degene die nog zakken willen bestellen kunnen dit doen per mail via het speciaal door Huub aangemaakt e-mailadres: potgrond@kemmerekoor.nl of telefonisch bij: Jan Kleeven,
tel. 531897.

Week 10, 2016.

De repetities van het Kemmerekoor blijven interessant. Deze keer kregen we van Geert zelfs uitleg over een militair marstempo. Je vraagt je dan af wat dat te maken heeft met onze muziek. Hij zegt: “In ‘Du bist’s….’ moet je de korte noten breed zingen in het tempo van een paradepas. Dit is een langzame militaire pas. De moeilijkste die er is. Én langzaam lopen en toch niet omvallen!”  De koorleden hebben dit goed ter harte genomen. Partij voor partij kwam aan bod en over de uiteindelijke samenzang was Geert redelijk tevreden al vergt ’t stuk zeker nog wat oefening. ‘Haec Diès’ van Jac Scholten, uit het archief opgedoken door de repertoire commissie, is een prachtig en feestelijk lied. Omdat veel koorleden dit echter nooit hebben gezongen werd het met elke stem apart doorgenomen.  “This Joyful Eastertide” kreeg nog extra aandacht omdat Helena en Ria nu allebei bij de alten zitten. Hartelijk welkom daar.

De intekenlijsten voor de potgrondactie op zaterdag 12 maart lagen ook gereed. De ene om je op te geven voor de verkoop en de andere om er voor je zelf te bestellen. Kosten € 7,00 voor een zak van 70 liter van een prima kwaliteit.
Zou je vergeten zijn om er te bestellen, dan kun je straks bij Jan Kleeven weer terecht om je voorraad aan te vullen. Telefoon: 0478-531897 of per mail: potgrond@kemmerekoor.nl. Je kunt ’t uiteraard ook gewoon op een repetitieavond met Jan regelen.