Uitvoering van de St. Michaëlsmis van Geert Verhallen in Wanssum.

Zondag 27 september zingt het Kemmerekoor uit Geijsteren in de Michaëlkerk in Wanssum de St. Michaëlsmis van Geert Verhallen. Zeer toepasselijk gebeurt dat ter gelegenheid van de naamdag van Sint Michaël.

Dit werk, opgedragen aan de aartsengel Michaël, aanvoerder van de hemelse legerscharen, bestaat uit 5 delen, namelijk Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. De melodieën van deze mis sluiten aan bij, volgen en benadrukken de Latijnse tekst van de liturgie, wat het geheel een feest voor het oor maakt.
Het ingetogen en nederig Kyrie, als gebed om vergeving voor alle menselijke tekortkomingen, wordt gevolgd door een juichend en jubelend Gloria. Het middendeel van dit Gloria is wat ernstiger van toon, “Gij die draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons”. De orgelbegeleiding bij het Gloria is zeer afwisselend, soms sprankelend, soms ernstig en ingetogen. Ook in de zangstemmen zijn de verschillende karakters en betekenissen van de tekst goed te onderscheiden.
Het Sanctus, hoogtepunt van de mis, is méér nog dan het Gloria één grote lofzang. De polyfone zang, waarbij meerdere melodieën door elkaar klinken, verbeelden de komst van het goede nieuws uit alle richtingen. Het Hosanna vormt een jubelende bekroning van het Sanctus. Aansluitend op het Sanctus volgt het Benedictus, “Gezegend Hij die komt”. Een weldadige melodie geeft uiting aan de warmte van Zijn barmhartigheid. De melodie, gezongen door de bassen, wordt één maat later gevolgd door de alten, met als afsluiting het Hosanna, als bij het Sanctus.
Het laatste onderdeel van de St. Michaëlsmis is het Agnus Dei, de bede om ontferming. De oplettende luisteraar zal in de orgelpartij tijdens het “miserere nobis” een lange dalende lijn horen als symbool voor het neerdalen van Gods ontferming over de mensheid. Het Agnus Dei wordt afgesloten met een bede voor vrede voor de mensen van goede wil.

Op het grote orgel van de Michaëlkerk, dat de afgelopen jaren onder leiding van Marco Mariën en enkele vrijwilligers weer in uitstekende staat is gebracht, komt de orgelbegeleiding van deze mis prachtig tot uiting. Theo Hes bespeelt deze keer het orgel.

Geert Verhallen uit Mill, veelzijdig componist, pianist en dirigent, is landelijk bekend van de orgelconcerten die hij met regelmaat geeft. De St. Michaëlsmis componeerde hij in 1996; later volgde de St. Rafaëlsmis. Het Kemmerekoor uit Geijsteren voerde de mis al verscheidene keren met veel succes uit, onder andere in de basiliek in Haarlem en de Paterskerk in Steijl.

Aanvang 9.30 uur, toegang is vrij. Er is bij de kerk (Pastoorstraat 10 in Wanssum) ruim voldoende parkeergelegenheid.

Week 39, 2015

Een pittige repetitie afgelopen donderdag in de Michaelskerk in Wanssum: toch even wennen aan het zingen in een grote ruimte, boven op het koor, en daardoor ook in een wat andere opstelling dan normaal. Daarbij de kracht van het orgel, waar we stevig tegen aan moesten. Om met de dirigent te spreken, we werden echt uit onze “comfortzone” gehaald, het is wat anders dan repeteren in de vertrouwde omgeving van zaal De Kei. Aan het eind van de repetitie kon de dirigent melden, dat hij er alle vertrouwen in heeft dat we op zondag 27 september a.s. een prima uitvoering zullen geven van de Michaelsmis, in de Michaelskerk in Wanssum, bij gelegenheid van het feest van St. Michael, die man met dat grote zwaard. Juist vanwege de viering van het feest van St. Michael, vanwege de naam van de kerk en vanwege het feit dat de mis, gecomponeerd door onze dirigent, de titel draagt van Michaelsmis heeft het kerkbestuur van Wanssum speciaal ons koor gevraagd deze viering op te luisteren, een verzoek dat we uiteraard niet af kunnen slaan. En dat deze laatste generale repetitie de dirigent vertrouwen geeft in de goede afloop, dat geeft het koor uiteraard weer moed. Hopelijk maken we met ons optreden in Wanssum zo’n goede indruk, dat ook vanuit Wanssum mensen met liefde voor koormuziek zich bij ons koor willen aansluiten.
Trouwens, iedereen die belangstelling heeft om in een actief gemengd koor te komen zingen, er is altijd plaats in het Kemmerekoor. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen altijd bij een repetitie van het koor binnen komen lopen, iedere donderdagavond om 20.00 uur in zaal De Kei aan de Nieuwlandstraat in Geijsteren, en zo nader met het koor kennismaken. U kunt zich ook melden bij het secretariaat van het koor, per mail via secretaris@kemmerekoor.nl of per telefoon: 0478-636026. We beloven u een gastvrij onthaal.

Week 38, 2015.

De afgelopen repetitie stond helemaal in het teken van ons volgende optreden, zondag 27 september, in Wanssum in de Michaelskerk. We luisteren dan, ter gelegenheid van het feest van Sint Michael op 29 september, de heilige mis op. Dat doen we met de Michaelsmis van Geert Verhallen. Bij deze alvast de uitnodiging aan iedereen die eens een mooie mis wil horen om op 27 september naar de mis in Wanssum (aanvang 9.30 uur) te komen.
De mis zelf zit er nog heel behoorlijk in en we hebben stevig geoefend op het stuk van Haydn: Du bist’s, dem Ruhm und Ehre gebühret. Een mooi lied, al zijn de nootjes zo nu en dan toch nét even anders dan we dachten. Maar straks gaan we het stuk, zoals Geert dat zo mooi omschrijft, “statig en delicaat” ten gehore brengen. Het is nog effe dóór-oefenen!

Mocht iemand met de gedachte spelen om óók bij het Kemmerekoor te komen zingen, weet u dan van harte welkom om eens te komen luisteren of mee te zingen met een repetitie.

Volgende week is de repetitie in de kerk in Wanssum, aanvang zoals gebruikelijk 20 uur.

Week 37, 2015.

Het nieuwe zangseizoen is weer van start gegaan, en voor het Kemmerekoor betekent dat van meet af aan flink gas geven. Na eer eerste openbare optreden met de picknicksongs op 26 augustus bij de Willibrorduskapel in Geijsteren, zijn we druk in de weer om een mooi programma te zingen op 27 september a.s. in de Michaelskerk in Wanssum, waar we in ieder geval de Michaelsmis van onze dirigent Geert Verhallen zullen uitvoeren. Daarom zijn we druk bezig met het instuderen van een prachtige compositie van Joseph Haydn, zijn Danklied zu Gott, een pittig stuk voor 4-stemmig koor. Er moet dus onder druk en met veel inzet geoefend worden, want een nieuw stuk na één maand al ten gehore te brengen tijdens de misviering in Wanssum vraagt om stevig doorwerken. Dat is het Kemmerekoor wel toevertrouwd. Het is dan aan het eind van de repetitie ook weer ontspanning om voor de 3 jarigen in ons koor het lied te zingen: “Play for me a simple melody”.
Voor mensen, die belangstelling hebben om in een actief gemengd koor te komen zingen, is er altijd plaats in het Kemmerekoor. Zoals gezegd, er moet gewerkt worden binnen het koor, maar iedere versterking, zeker ook bij de mannenstemmen, is welkom. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen altijd bij een repetitie van het koor binnen komen lopen, iedere donderdagavond om 20.00 uur in zaal De Kei aan de Nieuwlandstraat in Geijsteren, en zo nader met het koor kennismaken. U kunt zich ook melden bij het secretariaat van het koor, per mail via secretaris@kemmerekoor.nl of per telefoon: 0478-636026. We beloven u een gastvrij onthaal.
Tot slot de bekende afsluitende mededeling over de potgrondactie van het Kemmerekoor:
Potgrond kan nog steeds besteld worden via Jan Kleeven, tel. 531897, email adres jankleeven@ziggo.nl of Ger Elbers, tel. 531544, email adres elbersvennekens@hotmail.com. De bestelde potgrond wordt dan op verzoek thuis bezorgd.