Week 9, 2013

Na de repetitie van afgelopen week werd het besluit genomen dat we voor de eerste keer  ‘Fragile’ van Sting op een concert gaan uitvoeren.  Weer een mijlpaaltje voor ons koor, weer een iets hogere moeilijkheidsgraad.  De jarige van afgelopen week had daar een passend liedje voor: ‘Which is the properest day to drink,’ oftewel, ‘wat is de mooiste dag van de week om ( daarop ) te drinken’.
A.s. donderdag  28 februari gaan we weer volop repeteren. Aanvang om 20.00 uur in zaal de Kei.   Mocht je verhinderd zijn, s.v.p. afmelden bij Thea Moors, tel. 077-397199, emailadres  afmelden@kemmerekoor.nl

Op zaterdag 16 maart  is weer de jaarlijkse potgrondaktie.  Op de repetitie van komende week, zal de leden  gevraagd worden om actief deel te nemen aan deze voorjaarsaktie.

Week 8, 2013

De algemene jaarvergadering van het Kemmerekoor wordt traditioneel  op de donderdag na carnaval gehouden.  De stemmen zijn dan toch niet optimaal na alle polonaises etc. en de tijd is dan helemaal rijp voor bezinning op het verleden en zeker op de toekomst.  Dat werd dan ook bezielend en in een heerlijke sfeer gedaan onder het voorzitterschap van Dionne, die de hamer voor de laatste keer hanteerde. Met een prachtig bloemstuk en een  afscheidsgedicht werd zij bedankt  voor drie jaren uitstekend voorzitterschap.  Met algemene stemmen werd op het eind van de vergadering haar man Frans ( Overman ) in het bestuur gekozen en meteen tot de nieuwe voorzitter benoemd. Ivon Kuiper werd ook in de bloemen gezet vanwege haar vervanging van onze vaste dirigent Geert  in de nachtmis van 2012.  Waarschijnlijk door alle emoties bleek ze bij thuiskomst haar sleutels kwijt te zijn. Gelukkig zijn ze inmiddels weer terecht.

A.s. donderdag  21 februari gaan we weer volop repeteren voor de komende uitvoeringen.

Aanvang om 20.00 uur in zaal de Kei.   Mocht je verhinderd zijn, s.v.p. afnelden bij Thea Moors, tel. 077-397199, emailadres  afmelden@kemmerekoor.nl

Dionne Boks treedt af als voorzitster van het Kemmerekoor.

Na drie jaar op een inspirerende wijze voorzitster te zijn geweest van het Kemmerekoor, is Dionne Boks tijdens de jaarvergadering  van 14 februari 2013 afgetreden.
Het voorzitterschap van het koor blijft  echter binnen “dezelfde familie”, want Dionne heeft de voorzittershamer overgedragen aan haar partner Frans Overman.

afscheid Dionne 2013

Dionne werd tijdens de vergadering bedankt door Ger Elbers, met een door hem gemaakt gedicht, waarin hij o.a sprak over haar prachtige ideeën, de constructieve bestuursvergaderingen ( met poezen die over de vergadertafel liepen) en de mooie muziekstukken die ze inbracht.

Ook kreeg Dionne van Thea Moors een prachtig door haarzelf gemaakt bloemstuk aangeboden.
Dionne bedankte daarna het Kemmerekoor voor de fijne samenwerking en de goede sfeer, waarna Frans Overman “het stokje overnam”.

We wensen hem allemaal veel succes!

Een bedankje voor Ivonne Kuiper

Yvonne 2013

Omdat Ivonne Kuiper tijdens de kerstnachtdienst van 24 december 2012 ons koor dirigeerde, daar Geert Verhallen plotseling verhinderd was, ontving ze uit handen van Dionne Boks tijdens de jaarvergadering een prachtig bloemstuk.

Hartelijk bedankt, Ivonne!

Week 7, 2013

Op de repetitie avond van 7 februari 2013 werden voor de pauze “Fragile” en “That Man” gerepeteerd. “ How fragile we are “ is niet zo eenvoudig in zang uit te drukken, maar we blijven oefenen. Tijdens het oefenen van “That Man” bleek dat  zingen van de tekst soms niet zo simpel is. Met name woorden zoals be-dip, dip pap pa-dip pauw pa-dap bracht de meeste leden in verwarring. Maar: oefening baart kunst zegt Geert en raadt een ieder aan dat vooral ook thuis te doen.

Tijdens de pauze werden de aanwezigen gevraagd of ze met  de bus vervoerd willen worden naar het concert te Roggel op 16 maart. Helaas is de uitkomst dat het financieel niet verantwoord is om een bus te huren, gezien het te geringe aantal deelnemers.

Na de pauze werd “I dreamed a dream” uit Les Miserables gezongen.  Geert vindt dat er met meer overtuiging  moet worden gezongen, met als doel het publiek “kippevel” te bezorgen.Een eerste aanzet werd gemaakt met het repeteren van Hugo Distler’s “Lobe den Herren”.Een schitterend motet dat hopelijk in de komende Paas-Mis kan worden uitgevoerd. De avond werd afgesloten met zingen van de carnavalsschlager “Blej, bej de Kei’

Donderdag 14 februari a.s. is er GEEN repetitie, maar dan houden we onze jaarvergadering.

Mocht je verhinderd zijn, dan graag afmelden bij Thea Moors, tel. 077-397199, e-mailadres afmelden@kemmerekoor.nl . Graag voor donderdagmiddag 12.00 uur.