Week 48, 2012

De eerste helft van de repetitie was hoofdzakelijk voor ‘An International Christmas’,  één van de kerstliederen die ons koor zondag 23 december met het Gemengd Zangkoor van Wanssum gaan zingen. Dat gebeurt tijdens het kerstconcert  dat samen met het gemengd zangkoor en de kopergroep van Wanssum  wordt uitgevoerd in de wanssumse kerk, ’s middags van 15.00 – 17.00 uur.

Na de pauze was er ook aandacht voor de Gloria van Charles Gounod. De jarige van de week  koos een Frans liedje:  Een beetje onwennig klonken voor haar de ‘Cent Milles Chansons’.

Dinsdag a.s. 27 november is er bestuursvergadering, aanvang  om 20.00 uur bij Ger.

a.s. Donderdag 29 november om 20.00 uur repetitie in zaal de Kei.
Mocht je voor de repetitie verhinderd zijn, dan graag afmelden bij Thea, tel. 077-3971799, e-mailadres  afmelden@kemmerekoor.nl. Graag voor donderdagmiddag 12.00 uur.

Week 47, 2012

Door oplettendheid van Ria konden we een verrassing voor onze jarige dirigent Geert organiseren. Hij werd ontvangen met een erehaag. Daarna mocht hij plaatsnemen in de stoel van Sinterklaas en werd hij door het koor toegezongen met “Hij leve lang”.

Verjaardag dirigent Geert Verhallen

We hadden ook een gaste die kwam kijken en luisteren of ons koor iets voor haar is. Het is altijd leuk als mensen aanschuiven, ze zijn van harte welkom.

De tenoren waren qua bezetting gehalveerd, gelukkig kwam onze gastzanger Hans Visscher ze om half negen versterken. Goed om hem ook weer te horen meezingen.

De stukken voor de komende kerstoptredens zijn doorgenomen, dit keer aangevuld met “White Christmas”.

Bij liederen die eerder door het koor zijn gezongen blijkt het toch weer lastig te zijn om oude gewoonten af te leren. We hebben nog een aantal weken, dus het gaat vast lukken.

Aangezien Geert ook de enige jarige was mocht hij het slotlied kiezen en sloten we passend af met “Music brings us together”.

De vaste derde helft groep moest op tijd naar huis vanwege de renovatie van ’t Trefpunt.

Mocht je voor de repetitie verhinderd zijn, dan graag afmelden bij Thea, tel. 077-3971799, e-mailadres  afmelden@kemmerekoor.nl. Graag voor donderdagmiddag 12.00 uur.

 

Week 46, 2012

Ook deze week zijn we verder gegaan met de voorbereidingen voor de kerstoptredens. De mis van Gounod zit er – ondanks dat deze nieuw is voor veel mensen – na twee keer doorzingen toch al heel aardig in. Ook “Transeamus” en “ Joy to the World” gaan al best goed. Dat laat wat ruimte voor het oefenen op de andere stukken zoals “Les Cloches du Hameau” en “ An International Christmas”.

Aan het eind van de repetitie heeft een kleine groep de Sintermerte liedjes doorgezongen. En heeft die vervolgens op vrijdagavond bij het vuur ten gehore gebracht, daarbij door Frans op de accordeon begeleid. De accordeon bleef gelukkig dit jaar niet hangen.

Mocht je voor de repetitie verhinderd zijn, dan graag afmelden bij Thea, tel. 077-3971799, e-mailadres  afmelden@kemmerekoor.nl. Graag voor donderdagmiddag 12.00 uur.

Week 45, 2012

Nog nagenietend van het optreden afgelopen zondag ging de repetitie van start. Er zijn van dit optreden cd’tjes gemaakt die voor €1 te verkrijgen zijn bij Frans en Dionne (e-mail frans@difra.nl). De voorbereidingen voor het zingen van de Sintermerte liedjes op 9 november, het optreden op 23 december samen met het Gemengd Koor uit Wanssum en de Kerstnachtmis zijn begonnen. De Messe breve in C van Charles Gounod is doorgezongen. De nieuwe leden, die deze mis nog nooit hadden gezongen, konden goed meekomen.

In de pauze trakteerde Lucie vanwege de geboorte van haar kleinzoon op beschuit met muisjes.

Na de repetitie was er weer 3e helft in ’t Trefpunt. We hadden een goed gevulde en gezellige tafel en kregen nog een smakelijke verrassing aangeboden door Roel en Selma.

Mocht je voor de repetitie verhinderd zijn, dan graag afmelden bij Thea, tel. 077-3971799, e-mailadres  afmelden@kemmerekoor.nl. Graag voor donderdagmiddag 12.00 uur.