Week 9, 2015

De in Geijsteren tijdens een wandeling ontsnapte  bewoner van een nabij gelegen  instelling, waarnaar zelfs door helikopterinzet  werd gezocht, kon niet voorkomen dat de algemene jaarvergadering van het Kemmerekoor zeer goed werd bezocht.  Er werd goed vergaderd  waarbij na de pauze, die werd ingevuld met een lekker stuk vlaai,  Monique van Nispen  werd geïnstalleerd als nieuw bestuurslid. Met mooie woorden  van de voorzitter, bloemen  en een cadeau werd  afscheid  genomen van  de aftredende bestuurleden  Thea Moors en Lia  Ebbinge.  Per saldo  is er nog een vacature van  één ( liefst een vrouwelijk ) bestuurlid..

A.s. donderdag  26 februari is de repetitie  om 20.00 uur in zaal de Kei.
Op zaterdag  14 maart is de jaarlijkse potgrondactie.