Week 51, 2014.

Veel lege plaatsen in de oefenruimte afgelopen repetitie. Terwijl het hard nodig is.  Met twee uitvoeringen op stapel ( 24 december en 4 januari ) willen we graag goed voor de dag komen. Gelukkig kan iedereen thuis oefenen dank zij de opname van Mart.

Omdat  zaal de Kei a.s. donderdag 18 december bezet is, is de repetitie dan om 20.00 uur in de school aan de Gildestraat 7a.  Het schoolteam  van het speciaal onderwijs vindt het fijn om iets voor de Geijsterse gemeenschap terug te kunnen doen.  We zijn van harte welkom.

De generale repetitie voor de kerstnachtuitvoering is op zaterdagmorgen 20 december om 10.00 uur in de parochiekerk.

Op zaterdag 27 december is de wafelactie van het Kemmerekoor. A.s. donderdag  liggen tijdens  de repetitie de lijsten klaar voor opgave om mee te helpen tijdens de rondgang door het dorp. Aanmelden  kan ook via frans.overman@difra.nl

Is het echt niet mogelijk om op de repetitie  aanwezig te zijn dan s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-3971799, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.