Week 49, 2013

Jammer genoeg  gaat het niet lukken om  in de nachtmis de St. Michaëlsmis uit te voeren. Ondanks dat op tijd met het kerstrepertoire begonnen is,  is de tijd die nu nog rest te kort om tot een goed resultaat te komen. De mis van Gounod werd dus uit de map gehaald en driftig geoefend. Maar ook Sweeter Music kwam nog uitgebreid aan de beurt.  De  heerlijke speculaas van de jarige die in de pauze werd geserveerd, werd gevolgd  door een prachtige solo van diezelfde  jarige. Cantique de Noël klonk weer als vanouds. Op verzoek van nog steeds dezelfde jarige werd als afsluiting  Ave Verum gezongen.

Kerstmis moet nog komen, maar de programmacommissie is al bezig met volgend jaar. Voor het lichte programma van 2014 heeft de commissie gekozen voor een thema. Dat  thema is ‘zomertijd.’ Er zijn al wat ideeën ontsproten, maar ook de leden kunnen  ‘zomerige’  liedjes aandragen. Het mag zowel licht als klassiek zijn en in alle talen.  Voorwaarde is natuurlijk wel dat er bladmuziek van is en dat de dirigent het zingbaar vindt voor het koor. Laat het horen  via  inlichtingen@kemmerekoor.nl

Donderdag  5 december a.s. is er geen repetitie. De voorkeur gaat dan uit naar pakjesavond en de verjaardag van Sinterklaas.

Op Maandag 9 december is de gezamenlijke repetitie in Wanssum en op dinsdag 17 december in Lottum.  Leden die dan niet kunnen, zijn we ook welkom op de  ‘normale’ repetities van Wanssum ( elke maandagavond  om 20.00 uur in het Gemeenschapshuis of in de kerk ) en van Lottum ( elke dinsdagavond  van 20.00 tot 21.00 uur in  gemeenschapshuis Smetenhof of in de kerk).

Mocht je voor de repetities verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.