Week 4, 2017.

De stoelers hadden deze keer wel de puzzel op te lossen, hoe het koor een plaats te geven bij het podium dat in zaal ‘De Kei’ opgebouwd is. Nu bij het ontvangen van deze nieuwsbrief is de eerste knalavond al geweest en ook een groepje Kemmerekoorleden doen daar aan mee. Wij wensen hun ook voor vanavond een goed optreden toe.

Bij Geert thuis is alles nog dik in orde want hij mag zelfs op Manon haar verjaardag repetitie geven. Onze hartelijke gelukwensen voor haar.

De repetitie is prettig verlopen. Door onverwachte verhindering van Mart is er echter geen opname gemaakt. De volledige versie van ‘Amigos para Siempre” was er nog niet en dus werd er alleen nog maar gewerkt aan één pagina, maar wel heel gedegen.
De mis van Haydn is ook weer opgepakt en daarom breng ik in herinnering dat op de website alle oefenbestanden in meerdere soorten staan. Log in en ga dan naar ‘muziek’ en kies vervolgens ‘Haydn Orgelmis’. De handleiding vind je dan als eerste. Doe er je voordeel mee. ‘Laudate Dominum’ begint al wat te leven zoals ook ‘Hello Mary Lou’.

Onze jarige Nel Kleeven van 13 januari, stelt haar feestlied nog even uit. Maria Goumans, die haar gouden huwelijksfeest heeft gevierd trakteerde op heerlijke zelfgebakken cake. Voor haar zongen we ‘Music brings us together’.

Monique had nog de volgende mededelingen:
– Enkele leden hebben zich al opgegeven voor het bemensen van de stembureaus voor 15 maart.
– Namens het bestuur dankte zij alle mensen die geholpen hebben bij de bloembollenactie met een fraaie opbrengst van € 643,00 en bij de wafelactie die goed was voor € 775,00.
– Met de Dorpsraad wordt nog overlegt over een markt voor de creatieve artikelen.
– Volgende week, 26 januari is er vanwege de Teeravond alleen repetitie voor de dames en wel in het gemeenschapshuis.

Voor het gereed zetten van de stoelen op 2 februari zijn aan de beurt:
Rinus Breukers – Chris Roose – Wilbert Cuijpers en Ger Elbers