Week 34, 2012

Zo vroeg  in augustus zijn we ( bij schrijvers weten ) nog nooit begonnen met repeteren. Ondanks dat en de warmte was het een  heerlijke repetitie, waarbij we dieper op ons nieuwe repertoire ingingen. Ook  eventuele liedjes voor de picknicksongs ( woensdag 29 augustus )  werden geoefend.  Rond 22.00 uur werd afgesloten met Memory als geheugensteuntje aan de verjaardagen in juli en augustus van een heleboel koorleden.

Memory komt uit de musical  “Cats”, waarvan de muziek werd geschreven door Andrew Lloyd Webber.  In 1998 heeft het Kemmerekoor dit liedje gezongen in haar Musical “Grenzen” . De Nederlandse tekst was toen  “Afscheid” . Het bezong het afscheid  van  Roos  van haar  vakantieliefde Rawi.

a.s. donderdag 23 augustus is de repetitie  om 20.00 uur in zaal de Kei.  Afmelden kan bij Thea, tel. 077-3971799, emailadres:  afmelden@kemmerekoor.nl  in ieder geval voor donderdagsmiddag 12.00 uur.

Om half acht a.s. donderdag vergadert de programmacommissie een half uurtje.

Volgende week donderdag 30 augustus is de feest/aktiviteitenavond.  Hoewel nog geheim blijft wat het programma is,  is wel al duidelijk dat we  dan om 20.00 uur bij Kunstencentrum Jeruzalem in Venray  worden verwacht.