Koninklijke onderscheiding voor onze secretaris Jos Gerritsen.

Geachte bezoeker van onze site,
‘Wij hebben iets bijzonders te melden. Via de koor-app zijn velen al officieus op de hoogte gebracht en zijn de vlaggen gehesen op maandag 26 april 2021.
Maanden hebben we de aanvraag voor een koninklijke onderscheiding voor onze huidige secretaris van het Kemmerekoor en penningmeester van het Cultuurpodium Geijsteren en van de technisch adviseur van het Cultuurpodium, geheim kunnen houden. 
Tot, dat begin 2021 definitief duidelijk werd dat het zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Jos Gerritsen en Harrie Eijssen in aanmerking te laten komen voor een koninklijke onderscheiding.
Dat krijg je niet zomaar. Deze onderscheiding worden uitgereikt aan hen die zich vrijwillig op vele vlakken en over langere tijd hebben ingezet voor maatschappelijke doelen.
De onderscheiding was aangevraagd via het bestuur van Stichting Cultuurpodium Geijsteren en gesteund door velen, die onder andere als referenten hun aanbevelingsbrieven schreven voor het Kabinet van de Koning, gemeente Venray..
In het grootste geheim is er vol energie en inzet gewerkt,  om uiteindelijk via de gemeente, provincie en het kabinet van de Koning de toekenning te krijgen.
We hopen bij het te organiseren zomerfestijn van 11 juli op de kasteelplaats alhier met de beide heren en hun familie en vrienden, en  met elkaar deze heugelijke gebeurtenis te vieren.
Nader bericht over het programma in juli 2021 volgt in de komende tijd bij leven en “Corona welzijn”.