Het Kemmerekoor eert haar jubilarissen

Tijdens de jaarvergadering van het Kemmerekoor op 1 maart 2018 werden 4 leden gehuldigd, niet alleen omdat ze gedurende vele jaren al lid van het koor zijn, maar zeker ook omdat ze in al die jaren zich op verschillende manieren ingezet hebben voor het wel en wee van het koor. Wilbert Cuijpers werd geëerd met zijn 25-jarig lidmaatschap, Gerry van der Heijden met haar 40-jarig lidmaatschap, Theo Jeuken vanwege zijn vele verdiensten voor het koor en mede-oprichter van het koor 50 jaar geleden, en Maria Goumans, die 50 jaar actieve deelname binnen het koor er op heeft zitten.

Helaas was Wilbert ziek, waardoor de lovende woorden aan zijn adres bewaard bleven voor een huisbezoek bij Wilbert thuis. Wilbert behoorde tot het eerste bestuur van het Kemmerekoor, was in de tachtiger jaren enkele jaren voorzitter, heeft ook een aantal jaren jaren zijn lidmaatschap opgezegd, en kwam in 2010 weer terug bij het koor. Met zijn gevoel voor historie is Wilbert een betrouwbare bron voor een ieder die van de bijzondere gebeurtenissen binnen het Kemmerekoor kennis wil nemen. Bij de tenoren staat hij al vele jaren zijn mannetje.

Gerry kwam in 1968 samen met haar moeder en met de zussen Jeanne en Maria direct bij het koor, samen met nog een achternicht en een buurmeisje. Kom daar vandaag de dag nog maar eens voor: 6 nieuwe leden in één klap bij een koor. Gerry was al muzikaal actief in die jaren, met haar gitaar begeleidde ze de meidenzanggroep Sisters Four. Zingen is haar lust en haar leven, en ze had er ook veel voor over om als sopraan te kunnen schitteren. Naast deelname aan het koor volgde ze bij enkele zangleraressen zangscholing. In de jaren ’80 heeft Gerry de overstap gemaakt naar het koor Contrast in Venray, en daar is ze lid van gebleven tot vorig jaar dit koor werd opgeheven. Gelukkig was ze echter in de jaren ’90 al weer als actief lid teruggekeerd binnen de gelederen van het Kemmerekoor. En zo is Gerrie nu al 40 jaar een actief lid van het koor, met vele prachtige optredens samen met het koor. Naast het zingen regelt Gerry ook altijd de corsages voor de koorleden bij Kerstmis en Pasen, bakt ze al enkele jaren heerlijke speculaas, waarvan de opbrengst geschonken wordt aan de kas van het koor. Gerry krijgt door de voorzitter de zilveren speld met het muzieknootje opgespeld, en uiteraard een prachtige bos bloemen.

Voor veel koorleden is Theo Jeuken, tijdens deze jaarvergadering weer in ons midden, niet zo bekend. Theo stond aan de wieg van het Kemmerekoor, en was vanaf haar oprichting 17 jaar onafgebroken secretaris. Prachtige jaarverslagen van zijn hand beschrijven in geuren en kleuren, en vaak ook voorzien van een stichtelijk motto, het wel en wee van het koor. In 1996 stopte Theo met zingen in het koor en vanaf die tijd bleef hij steunend lid van het koor. Daarnaast was Theo ook secretaris van de Stichting Pastoor Kemmere, en deze stichting heeft het Kemmerekoor door de jaren heen vaak geldelijk ondersteund, onder andere bij de aanschaf van de piano. Voor zijn vele verdiensten voor het koor wordt hij nu gehuldigd in deze jaarvergadering, ook Theo krijgt de zilveren speld uitgereikt, en ook hij ontvangt een prachtige bos bloemen.

Tenslotte wordt Maria gehuldigd, het enige koorlid dat alle 50 jaren van het Kemmerekoor actief meegezongen heeft, bijna 2500 repetities bijgewoond heeft, en talloze missen en concerten uitgevoerd heeft. Van meet af aan heeft Maria als alt mee gedaan binnen het koor, en heeft in de eerste jaren van haar lidmaatschap onder leiding van dirigent Sjef Adams het grote voorrecht gehad de Krönungsmesse van Mozart te mogen zingen. Dat heeft zo veel indruk op haar gemaakt, dat Maria jaren later met enige regelmaat bij jaarvergaderingen de suggestie deed om deze mis opnieuw in het repertoire van het koor op te nemen. Naast al die jaren zang heeft Maria zich op veel andere manieren voor het koor ingezet: asperges steken, bessen plukken, bier tappen tijdens de Meulenfeesten, alles ten bate van de kas van het koor, een aantal jaren bestuurslid binnen het koor, lid van de reiscommissie, lid van de kledinggroep bij de aankleding van de jubilea, onlangs nog actief bij de adventsmarkt. Als je 50 jaar Kemmerekoor onder de loep neemt, dan is Maria daarin een constante factor. Steeds duikt haar naam op in de historie van het koor. Maria is er nagenoeg altijd, je kunt op haar rekenen en aan alles is te merken dat ze het na 50 jaar nog steeds leuk vindt om deel te nemen aan het koor en haar steentje bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het koor. Chapeau voor Maria, al 50 jaar lid. Als blijk van waardering krijgt ze van de voorzitter de zilveren speld met een gouden muzieknootje opgespeld, uiteraard ook vergezeld van een prachtige bos bloemen.

Maria ontvangt de gouden speld
voor haar gouden jubileum, 50 jaar
actieve dienst binnen het koor

Gerry heeft de zilveren speld ontvangen voor 40 jaar actieve dienst

Theo krijgt zilveren
speld uitgereikt