Kemmerekoor Geijsteren 50 jaar!

Vijftig jaar geleden werd het Pastoor Kemmerekoor Geijsteren opgericht, om precies te
zijn op 31 oktober 1968. Initiatiefnemer tot de oprichting was pastoor Kemmere van de Willibrordusparochie in Geijsteren. Intentie van de pastoor was om het culturele leven in Geijsteren te versterken en de bewoners van Geijsteren actief te laten participeren in een culturele activiteit. Van meet af aan was ook duidelijk dat het koor een gemengd koor moest zijn – geen kerkkoor-, dat een breed repertoire van overwegend licht klassieke muziek op haar repertoire zou nemen. Het officiële doel van het Kemmerekoor luidt: het beoefenen en uitdragen van de zangkunst in koorverband, zowel op kerkelijk als op wereldlijk terrein. Het koor kreeg de verenigingsvorm, de eerste repetitie vond plaats op 5 november 1968, het eerste openbare optreden vond plaats tijdens de Hoogmis van Kerst op 26 december 1968, het koor telde bij de start van het koor 42 leden, eerste dirigent was Sef Adams.

Wellicht is er in de wijde omgeving geen vereniging te vinden, die beschikt over een zo prachtig, bloemrijk en inspirerend vastgelegde historie als het Kemmerekoor. Van meet af aan is er ieder jaar een geweldig jaarverslag gemaakt, voor iedere secretaris van het koor in de afgelopen 50 jaar is het een hoogtepunt om in de algemene ledenvergadering het door hem of haar opgestelde jaarverslag voor te mogen lezen aan de leden. De standaard voor die geweldige jaarverslagen werd gezet door Theo Jeuken, de eerste secretaris van het Kemmerekoor. Hij leverde jaarverslagen af die zich laten lezen als boeiende korte verhalen, waarin het wel en wee van de Geijsterse zangers op een smeuïge manier de revue passeert. De jaarverslagen kregen een motto mee ter lering ende vermaeck, vaak middels door Theo zelf geschreven gedichtjes. Zo gaf Theo bijvoorbeeld het jaarverslag van 1972 als motto mee:  “Het is noodzakelijk, dat al wie sterk van lichaam is, tevens sterk van geest is”. Daarmee werd verwezen naar het feit dat in dat jaar naast het beoefenen van de zangkunst het Kemmerekoor voor het eerst ook de handen gebruikte om aan centen te komen. Er werd asperges gestoken in de stromende regen, zodat de secretaris concludeerde: “We hebben het slijk der aarde zuur verdiend”. Theo Jeuken heeft 16 opeenvolgende jaarverslagen gemaakt, de eerste 15 jaarverslagen werden in 1984 gebundeld in een fraai gedrukt boekwerk, dat in het Dagblad voor Noord-Limburg en in de Peel en Maas op lovende kritieken kon rekenen. Theo kreeg daarna een waardige opvolgster in Carla Kunen, die dertien jaarverslagen voor haar rekening heeft genomen. Ook zij heeft in al die jaren met veel humor de wederwaardigheden van het koor beschreven en voor de historie vastgelegd.
Iedere zich zelf respecterende secretaris daarna kon niet achterwege blijven waardoor het koor nu beschikt over 50 prachtige jaarverslagen, die zowel de tijdgeest van de afgelopen 50 jaar goed weten te vangen als ook de geweldige samenhang en samenwerking in het koor met veel humor weten te beschrijven.
Naast het feit dat al die jaarverslagen heerlijke lectuur vormen, geven ze uiteraard ook een uitstekend beeld van de vele activiteiten die het koor heeft uitgevoerd. Grote evenementen waren o.a. de uitvoering van het zangspel “Het Oude Lied” bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het koor, de musical “Grenzen” bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan, beiden door leden uit het koor geschreven en vorm gegeven, en het tweejaarlijkse evenement Kei Muzikaal dat muzikaal talent uit Geijsteren de kans bood zich aan het publiek te presenteren. Het koor deed mee aan zangconcoursen, luisterde talrijke jubilea in het dorp op, verzorgt nog steeds jaarlijks de Hoogmis van Pasen en de Kerstnachtmis in de Willibrorduskerk, heeft jaren meegedaan met de korenavonden, heeft een grote hoeveelheid muziekstukken ingestudeerd, heeft ca. 2500 repetities er op zitten, en in 50 jaar ook een groot aantal dirigenten op de bok gehad. In één van de jaarverslagen staat geschreven:  “Als stemmen zacht en hard en somtijds vals de vogels en andere huismussen de stuipen op het lijf jagen, dan is het zangavond in Geijsteren”. Laat de lezer zich daardoor echter niet misleiden, het uiteindelijk muzikaal resultaat mag absoluut gehoord worden: het Kemmerekoor weet muzikaal zijn mannetje te staan.
Niet alleen muzikaal, maar ook maatschappelijk gezien is het Kemmerekoor niet meer weg te denken uit Geijsteren. Werden er in 1972 nog asperges gestoken om de kas te spekken, nu levert het koor al vele jaren de potgrond huis-aan-huis, worden de Geijsterse huishoudens in december voorzien van heerlijke volgens eigen recept zelf gebakken wafels, en sinds enige jaren draagt het koor er ook aan bij dat de wijnvoorraad in de Geijsterse huizen op niveau blijft. Om het iets anders te zeggen dan in 1972, toen geschreven werd over de noodzaak van een gezond lichaam naast een gezonde geest, tot op de dag van vandaag geldt voor het koor:  “mens sana in corpore sano”, een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat bevordert de teamgeest binnen het koor, dat bevordert de focus van het koor zowel op het zingen als op het in stand houden van de vereniging.
Nu in 2018 bestaat het koor dus 50 jaar, het telt nog 42 leden, evenveel als het aantal leden in het oprichtingsjaar 1968, door de jaren heen was het een komen en gaan van zangers en zangeressen. Het koor staat nu al weer enkele jaren onder leiding van dirigent Geert Verhallen, en weet muzikaal nog steeds goed te presteren. Uiteraard verwelkomt het koor graag nieuwe leden, die de ambities van het koor willen ondersteunen en versterken. Het koor gaat uitdagingen niet uit de weg en blijft kiezen voor een breed en gevarieerd repertoire, zodat ieder koorlid zijn muzikale voorkeur wel eens voorbij ziet komen.

Het Kemmerekoor anno 2017

Dat het koor ambitieus is gebleven is goed af te lezen uit het jubileumprogramma, dat het koor bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan wil uitvoeren. Haydn, Mozart, The Beatles en Ramses Shaffy of Boudewijn de Groot, ze krijgen allemaal een plek in dat programma. Zie voor een uitgebreidere toelichting de inzet bij dit artikel over het jubileumprogramma:  50 jaar Kemmerekoor! Er is nog zoveel meer te vertellen over wat er allemaal binnen en door het koor gedaan wordt. Waar je je bij het lezen van al die jaarverslagen bewust van wordt, is, dat het Kemmerekoor groter is dan haar leden. Het koor is er en zingt als mensen iets te vieren hebben, het koor is er en zingt om leed te verzachten, het koor verbindt de mensen met elkaar en is van grote betekenis voor de gemeenschap. Vanuit dat inzicht dragen de leden er aan bij en zien ze er op toe dat het koor die rol binnen het dorp blijft vervullen. Kemmerekoor en Geijsteren horen bij elkaar.

================================================================

Jubileumprogramma 50 jaar Kemmerekoor!

22 april 2018:
Het jubileumprogramma wordt geopend met het zingen van de Missa Brevis No. 7 in Bes, die Kleine Orgelmesse, van Joseph Haydn, met medewerking van een sopraansoliste en begeleid door een strijkersensemble en orgel, op 22 april a.s. in de Willibrorduskerk in Geijsteren tijdens de hoogmis, om 10.00 uur. Naast deze mis zullen enkele prachtige liederen gezongen worden, eveneens met medewerking van de sopraan en met begeleiding van het strijkersensemble, waaronder het prachtige Laudate Dominum van W.A. Mozart.

22 april 2018:
Aansluitend aan de mis is er een receptie in zaal De Kei in Geijsteren, waarbij het koor gefeliciteerd kan worden met haar jubileum.

29 april 2018:
Het Kemmerekoor zal de Missa Brevis no. 7 in Bes van Joseph Haydn met sopraan, strijkersensemble en orgel, ook zingen tijdens de hoogmis in de Grote Kerk van Venray.

23 juni 2018:
Het koor maakt een boottocht over de Maas, waarbij korte muzikale optredens verzorgd worden in Wanssum, Blitterwijck, Arcen en Geijsteren. De liedjes, die ten gehore worden gebracht, vormen een medley van popsongs uit de jaren ’60, de periode waarin het koor is opgericht. Op het programma staan onder andere Hello Mary Lou van Gene Pitney, Queen for the night van Helen Shapiro, When I’m sixtyfour van The Beatles, Sammy van Ramses Shaffy, wie kent ze niet, die gouden oude toppers.

15 en 16 september 2018:
Het  jubileumprogramma wordt door het koor afgesloten met het muzikaal opluisteren van een dinnershow in Hoeve de Bogaard in Geijsteren. Ook de muziek tijdens die dinnershow zal geheel in het teken staan van de zestigerjaren, waarbij het koor in zijn geheel, solisten uit het koor, kleine ensembles vanuit het koor een keur van liedjes zullen brengen, in theatrale vorm, inclusief verkleedpartijen, grime, en acts.