Zaterdag 1 oktober 2016 wordt een drukke dag voor het Kemmerekoor

Zaterdag 1 oktober a.s. wordt een drukke dag voor het Kemmerekoor. Het koor komt die dag twee keer in actie, en op heel verschillende manieren. Voor het koor begint de dag om 10.00 uur met de verkoop van bloembollen in het dorp. Huis aan huis zullen leden met prachtige bloembollen, tulpen, narcissen en triteleia’s tussen 10.00 uur en 12.00 uur overal in het dorp langs de deur gaan. Wie er komend voorjaar zonnig bij wil zitten, moet nu zijn slag slaan, bollen kopen en die snel begin oktober de grond in werken. De bollen kosten per zakje € 2,50, daar krijg je dan topkwaliteit voor, en bovenal het koor gaat er beter van zingen. Dus, beste inwoners, koop die bollen, en draag bij aan een onvergetelijk jubileumjaar van het Kemmerekoor in 2018, als het koor 50 jaar bestaat. U kunt het koor op die dag ook steunen door ’s-avonds te komen luisteren naar het koor in de Grote Kerk van Venray. Om 19.15 uur zal het Kemmerekoor onder leiding van haar dirigent Geert Verhallen en op orgel begeleid door Theo Hes de meerstemmige Michaelsmis zingen, en enkele meerstemmige liederen ten gehore brengen. De Grote Kerk van Venray heeft een prachtige akoestiek, en daar zal de zang van het ruim 40 leden tellende koor uitstekend tot zijn recht komen. Voor zover nodig kunt u het bezoek aan de mis combineren met een gebed om de ’s-morgens gekochte bloembollen, die u dan ook al gepoot hebt, tot volle wasdom te laten komen. Mooie bloembollen in het voorjaar, dat moet u 1 oktober a.s. ’s-avonds in de Grote Kerk als muziek in de oren klinken. Het koor stelt uw aanwezigheid bijzonder op prijs.

Voorjaarsconcert met Brits tintje door Zangers van St. Frans en Kemmerekoor Geijsteren.

zangers st-fransOp zaterdagavond 28 mei organiseren de Zangers van St. Frans een concert, met medewerking van het Kemmerekoor uit Geijsteren. De Zangers van Sint Frans brengen een programma met als thema: Britse componisten. Het Kemmerekoor brengt een daarop aansluitend repertoire. Het concert vindt plaats in een intieme setting in het koorgedeelte van de Paterskerk aan de Leunseweg in Venray en start om 20.00u. Entree is in de voorverkoop €7,50 via kaarten@zangersvansintfrans.com en €10.00 aan de deur.

De Zangers van St. Frans zijn een groep enthousiaste jongeren tussen de 7 en 45 jaar die klassiek en kerkelijk zingen. Het koor staat alweer vijf jaar onder de overtuigende en dynamische leiding van dirigent Ad de Vries. Hij is een groot liefhebber van Engelse koormuziek en componisten en zodoende was het voor hem niet moeilijk om een even zo uitdagend als verrassend repertoire samen te stellen voor dit concert. De liederen die ten gehore gebracht worden, vertegenwoordigen meerdere muzikale stromingen door de jaren heen. E.e.a. zal begeleid worden door zeer gewaardeerd pianist en organist Geert Verhallen.

Laatstgenoemde Geert Verhallen is niet alleen pianist en organist maar ook dirigent en componist. Hij dirigeert sinds jaar en dag het Kemmerekoor uit Geijsteren en zal 28 mei met een mooi programma komen. Hiervoor put dit zeer veelzijdige koor uit een breed repertoire van klassiek tot modern, van kerkelijk tot musical, pop en folk. Het Kemmerekoor streeft met haar dirigent naar een steeds groter wordende kwaliteit en perfectie.

 

Het Kemmerekoor uit Geijsteren
o.l.v Geert Verhallen

zingt op 8 mei 2016

ter  gelegenheid van de
  Kunstmanifestatie Geijsteren
en het
Wereldfestival van SOS Meerlo-Wanssum:

                                          om 14.00 uur op het Dorpsplein in Geijsteren
                                          om  15.30 uur op het Kermisterrein in Geijsteren


                         Dry your tears Afrika ( John Williams op een frans gedicht van Dadié)
                         Sammy ( Ramses Shaffy)
                         Bashana haba’ah ( Ehud Manor)
                         What a wonderful world ( Louis Armstrong)
                         When I’m sixty four ( Paul McCartney)
                         Music brings us together ( Russell Robinson)

Uitvoering van de St. Michaëlsmis van Geert Verhallen in Wanssum.

Zondag 27 september zingt het Kemmerekoor uit Geijsteren in de Michaëlkerk in Wanssum de St. Michaëlsmis van Geert Verhallen. Zeer toepasselijk gebeurt dat ter gelegenheid van de naamdag van Sint Michaël.

Dit werk, opgedragen aan de aartsengel Michaël, aanvoerder van de hemelse legerscharen, bestaat uit 5 delen, namelijk Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. De melodieën van deze mis sluiten aan bij, volgen en benadrukken de Latijnse tekst van de liturgie, wat het geheel een feest voor het oor maakt.
Het ingetogen en nederig Kyrie, als gebed om vergeving voor alle menselijke tekortkomingen, wordt gevolgd door een juichend en jubelend Gloria. Het middendeel van dit Gloria is wat ernstiger van toon, “Gij die draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons”. De orgelbegeleiding bij het Gloria is zeer afwisselend, soms sprankelend, soms ernstig en ingetogen. Ook in de zangstemmen zijn de verschillende karakters en betekenissen van de tekst goed te onderscheiden.
Het Sanctus, hoogtepunt van de mis, is méér nog dan het Gloria één grote lofzang. De polyfone zang, waarbij meerdere melodieën door elkaar klinken, verbeelden de komst van het goede nieuws uit alle richtingen. Het Hosanna vormt een jubelende bekroning van het Sanctus. Aansluitend op het Sanctus volgt het Benedictus, “Gezegend Hij die komt”. Een weldadige melodie geeft uiting aan de warmte van Zijn barmhartigheid. De melodie, gezongen door de bassen, wordt één maat later gevolgd door de alten, met als afsluiting het Hosanna, als bij het Sanctus.
Het laatste onderdeel van de St. Michaëlsmis is het Agnus Dei, de bede om ontferming. De oplettende luisteraar zal in de orgelpartij tijdens het “miserere nobis” een lange dalende lijn horen als symbool voor het neerdalen van Gods ontferming over de mensheid. Het Agnus Dei wordt afgesloten met een bede voor vrede voor de mensen van goede wil.

Op het grote orgel van de Michaëlkerk, dat de afgelopen jaren onder leiding van Marco Mariën en enkele vrijwilligers weer in uitstekende staat is gebracht, komt de orgelbegeleiding van deze mis prachtig tot uiting. Theo Hes bespeelt deze keer het orgel.

Geert Verhallen uit Mill, veelzijdig componist, pianist en dirigent, is landelijk bekend van de orgelconcerten die hij met regelmaat geeft. De St. Michaëlsmis componeerde hij in 1996; later volgde de St. Rafaëlsmis. Het Kemmerekoor uit Geijsteren voerde de mis al verscheidene keren met veel succes uit, onder andere in de basiliek in Haarlem en de Paterskerk in Steijl.

Aanvang 9.30 uur, toegang is vrij. Er is bij de kerk (Pastoorstraat 10 in Wanssum) ruim voldoende parkeergelegenheid.