Week 28, 2017.

Met Geert weer aan ’t roer hebben we ons voorbereid op het camping zingen a.s. donderdag 13 juli. Een leuk vooruitzicht. Het is bijna een traditie geworden om de repetities vóór de vakantie daar af te sluiten. Altijd een gezellige avond met een drankje van de camping en wat te knabbelen. Ook de partners zijn hierbij van harte welkom.
Graag om 19.45 uur aanwezig zijn in vrijetijdskleding en de bladmuziek in de zwarte map..
Voor de leden die in Geijsteren minder goed bekend zijn is het adres:
Camping Landgoed Geijsteren
Op de Berg 5a
5823 CB MAASHEES

Voor de opschoonactie van de gemeente Venray, zaterdagmiddag 15 juli zijn er ondanks een paar afmeldingen toch voldoende leden. Heel mooi.

Huub heeft onlangs het Kemmerekoor aangemeld voor de:
Rabobank Clubkas Campagne.
Mensen die uiterlijk 15 augustus lid zijn van deze bank kunnen in het najaar hun stem uitbrengen op hun favoriete club. Vanzelfsprekend is dit ons eigen koor. Je hoeft geen lid van het koor te zijn en dus roepen we iedereen op om stemmen te werven bij familie, vrienden en kennissen. Bij voorbaat dank.

Dit is de laatste nieuwsbrief van de eerste helft van dit jaar.
De eerste repetitie ná de vakantie is 24 augustus. Die zal ondermeer dienen als voor-bereiding op de picnicsongs op woensdag 30 augustus bij de Sint Willibrorduskapel.
Op tijd, vóór het begin van het nieuwe seizoen zullen we hiervoor een herinnering sturen.

Het bestuur wenst iedereen een hele fijne vakantie en hoopt iedereen weer in goeie doen terug te zien.

Week 27, 2017.

Een welverdiend en hartelijk applaus was er voor Ivonne aan het einde van deze gezellige repetitie. Daar Geert onverwacht ziek was nam zij onvoorbereid de honneurs waar. Het koor volgde haar aanwijzingen goed op en daardoor was het ook een vruchtbare avond. Ook heel goed voor iedereen die moeite heeft met het van buiten leren. Vaak herhalen is dan een goeie oefening. Ivonne heeft zich voornamelijk beperkt tot de stukken die we op 13 juli op de camping gaan zingen. Verrassend was het ” Ave Verum” van Mozart dat werd uitgedeeld en bedoeld voor de KBO mis op 1 oktober. Hoewel het al een hele tijd geleden is, ging het nog niet zo slecht. Vele hebben dit al vaker gezongen. Het past naar mijn indruk goed bij het Kemmerekoor.
Ivonne, hartelijk dank weer voor je inzet en het waarnemen.

Voor de opschoonaktie van de gemeente Venray op 15 juli a.s. namiddag, gaven zich
4 dames op t.w: Mieke Bisseling – Gerardine Geurts – Maria Renkens – Helena Schmetz Mieke is op 15 juli helaas toch niet beschikbaar. Wie wil in haar plaats gaan?

Heel fijn dat jullie dit gaan doen en een welkome aanvulling voor de kas.

Tenslotte het laatste stoelers-lijstje vóór de vakantie:
Jan Klein-Schiphorst – Alphons van Nispen – Chris Volleberg – Mart Hendriks.